Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ 26.02.2015

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                                    Λάρισα 24 Φεβρουαρίου 2015
Αριθμ. πρωτ.  
158

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε στις 26 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1. Ανακοινώσεις – Ενημέρωση Προέδρου.

2. Ολοκλήρωση συστήματος ηλεκτρονικού πινακίου.Ενημέρωση για νέο σύστημα μηχανοργάνωσης ΔΣΛ. Εισηγητής: Αντώνης Γραβάνης, Γ.Γραμματέας.

3. Σύμβαση Τεχνικής υποστήριξης της μηχανογράφησης του Συλλόγου μας. Εισηγητής: Αντώνης Γραβάνης, Γ.Γραμματέας.

4. Διαφάνεια στη λειτουργία του  ΔΣ. Εισηγητής: Γιάννης Γιαγλάρας, Σύμβουλος.

5. Υπηρεσιακά θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ