Συνεδρίαση επιτροπής αξιολόγησης άρθρου 15 Κώδικα Δικηγόρων

Αθήνα, 22.1.2015

Προς τα μέλη
της Επιτροπής Αξιολόγησης
του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων
κ.κ. Νικόλαο Βαλεργάκη, Πρόεδρο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης
Γεώργιο Σταματογιάννη, Πρόεδρο Δ.Σ. Πειραιώς
Δημήτριο Κατσαρό, Πρόεδρο Δ.Σ. Λαρίσης
Χριστίνα Κουντούρη, Γεν. Γραμματέα ΔΣΑ
Χριστίνα Τσαγκλή, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Αθηνών

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της ως άνω επιτροπής, την Τρίτη 27.1.2015 και ώρα 11.00΄, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου (1ος όροφ.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Α.

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ