Παροχές και ενισχύσεις ΛΕΔΕ προς δικηγόρους το έτος 2014

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ. 210-8822076   Φαξ 210-8822914

ΑΘΗΝΑ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Αριθ. Πρωτ. 136

Προς

-Όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

-Την Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων

-Όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε, στο πλαίσιο ενημέρωσης όλων των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., ότι ο Λ.Ε.Δ.Ε. κατά το έτος 2014 χορήγησε στα μέλη του, συνολικά το ποσό των  3.046.102,05 ευρώ, για ενισχύσεις με την ακόλουθη ανάλυση:

Η.Χ.Ε. για ασθένεια                            309.900,00 ευρώ σε          310 μέλη       

Η.Χ.Ε. για επίδομα τοκετού              170.100,00 ευρώ σε          210 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου     187.714,29 ευρώ σε            14 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ           163.809,53 ευρώ σε           12 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συντ/σης    2.118.619,06 ευρώ σε       135 μέλη

Μηνιαία χρημ. ενίσχυση                       95.959,17 ευρώ σε            415 μέλη

Παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι να ενημερώσουν τα μέλη τους, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους ή με όποιο άλλο τρόπο επιθυμούν. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο site του Λ.Ε.Δ.Ε. , www.lede.gr.

Με εντολή του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ