Σύγκληση Ολομέλειας την 05.12.2014

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

                                                                                                Αθήνα, 2.12.2014

Προς

τους κ.κ. Προέδρους

Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

            Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 5 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60), με θέμα:

Σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας – Προτάσεις μετά τη διενέργεια του δημοψηφίσματος

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ