Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ/ΤΑΝ & ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΤΑΑ)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΤΑΑ/ΤΑΝ)
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ

ΑΘΗΝΑ, 01/12/2014

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ & ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ

Η ασφαλιστική εισφορά του έτους 2014 καταβάλλεται (εμπρόθεσμα) πλήρως εξοφλημένη (με την παράδοση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου με ένσημα & την καταβολή του υπόλοιπου ποσού σε χρήμα) έως το τέλος του πρώτου διμήνου του έτους 2015.

Για τον εργοδότη Δικηγόρου με έμμισθη εντολή η καταβολή της ετήσιας ασφαλιστικής εισφοράς (2/3) για το 2014 έχει καταληκτική ημερομηνία την 31/1/2015.
Ασφαλιστικές εισφορές του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ & ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ έτους 2014 οφειλετών ασφαλισμένων που βρίσκονται σε ρύθμιση οφειλών, με οποιονδήποτε νόμο ρύθμισης και με το Ν.4305/14, πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ και εμπρόθεσμα προκειμένου να ισχύει η ρύθμισή τους.
Η ασφαλιστική εισφορά έτους 2014 δεν υπάγεται σε ρύθμιση οφειλών με το Ν.4305/14, δεδομένου ότι στο νόμο αυτό υπάγονται ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 30/9/2014.
Αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών Ν.4305/14 παλαιότερων ετών έως και του έτους 2013 που θα υποβληθεί από 1/1/15 – 31/3/2015 προϋποθέτει την εφάπαξ και εμπρόθεσμη καταβολή της εισφοράς του 2014 έως 28/2/2015.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ