Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ την 08.12.2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                       Λάρισα 08 Δεκεμβρίου 2014
Αριθμ. πρωτ.
588

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ:

Καλείστε να προσέλθετε στις 08 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

  1. Δημοψήφισμα –Αξιολόγηση αποτελέσματος.
  2. Ενημέρωση επί αποφάσεων Συντονιστικής Επιτροπής (04-12-2014) και Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων (05-12-2014)
  3. Περιφρούρηση αποχής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ