Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ 22.12.2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Λάρισα 19 Δεκεμβρίου 2014

Αριθμ. πρωτ. 608.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

    Καλείστε να προσέλθετε στις 22 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

  1. Ανακοινώσεις -Ενημέρωση Προέδρου.
  2. Προυπολογισμός έτους 2015. Εισηγητής: Γ. Νασιακόπουλος, Ταμίας ΔΣ.
  3. Διανομή 2014 από κονδύλια Συμβολαίων και Απαλλοτριώσεων για χρονικό διάστημα από 1.12.2013 έως 30.11.2014.Εισηγητής:Γ. Νασιακόπουλος, Ταμίας ΔΣ.
  4. Απολογισμός Συνεδρίου Οικογενειακού Δικαίου. Εισηγητής: Γ. Νασιακόπουλος, Ταμίας ΔΣ.
  5. Αντισταθμιστικά μέτρα εξομάλυνσης της αποχής. Εισηγητής: Ι. Γιαγλάρας, Σύμβουλος.
  6. Υπηρεσιακά θέματα

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ