Έκτακτη συνεδρίαση Ολομέλειας – 30.12.2014

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                                                                Αθήνα, 29.12.2014

Προς

τους κ.κ. Προέδρους

Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

            Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 30 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60), με θέμα:

 Αποτίμηση εξελίξεων – Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας – Δημοψήφισμα – Αποχή . Εισηγητής : Αθανάσιος Μακρυγιάννης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ