Διευκρινίσεις σχετικά με τις συνδρομές υπέρ Λ.Ε.Δ.Ε. έτους 2014

Λ.Ε.Δ.Ε.

Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ. 2291
Προς
– όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.
– την  Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος
– όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Συμπληρωματική της από 18-12-2014 ανακοίνωσης)

Σε συνέχεια της από 18-12-2014 ανακοίνωσής μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Από την 05/04/2014 η διαφοροποίηση της 5ετίας από την άσκηση του λειτουργήματος καταργήθηκε και οι οφειλόμενες συνδρομές στο Λ.Ε.Δ.Ε., ανέρχονται στο ποσό των 34,00 ευρώ μηνιαίως.

Για το έτος 2015, οι μηνιαίες συνδρομές θα ανέλθουν στο ποσό των 408,00ευρώ (34,00 ευρώ x 12 μήνες=408,00)

Ειδικώτερα για το έτος 2014, οι μηνιαίες συνδρομές διαμορφώνονται ως εξής:

α/ για τα μέλη που έχουν συμπληρώσει 5ετία από την έναρξη του λειτουργήματός τους, σε 474,00 ευρώ που αναλύονται:

            -202,00 ευρώ για το διάστημα 1/1/2014-30/4/2014

            -136,00 ευρώ για το διάστημα 1/5/2014-31/8/2014 και

            -136,00 ευρώ για το διάστημα 1/9/2014-31/12/2014

 

β/ για τα μέλη που δεν συμπλήρωσαν 5ετία από την έναρξη του λειτουργήματός τους, σε 427,00 ευρώ που αναλύονται:

            -155,00 ευρώ για το διάστημα 1/1/2014-30/4/2014

            -136,00 ευρώ για το διάστημα 1/5/2014-31/8/2014 και

            -136,00 ευρώ για το διάστημα 1/9/2014-31/12/2014

 

γ/ για τα μέλη που συμπλήρωσαν 5ετία μέσα στο διάστημα 1/1/2014-30/4/2014,

-οι συνδρομές για το διάστημα 1/1/2014-30/4/2014 διαφοροποιούνται και θα πρέπει να απευθύνονται στο Λ.Ε.Δ.Ε. για τον υπολογισμό της εισφοράς

-136,00 ευρώ για το διάστημα 1/5/2014-31/8/2014 και

-136,00 ευρώ για το διάστημα 1/9/2014-31/12/2014

 

Τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που έχουν οφειλές από προηγούμενες τετραμηνιαίες δόσεις συνδρομών ή πιστωτικά υπόλοιπα, θα πρέπει να απευθύνονται στο Λ.Ε.Δ.Ε. ή στους Δικηγορικούς τους Συλλόγους, προκειμένου να ενημερωθούν για το υπόλοιπο της οφειλής τους μέχρι  31-12-2014.
Τα επί πλέον καταβληθέντα ποσά (πιστωτικά υπόλοιπα), θα συμψηφιστούν με τις συνδρομές του έτους 2015

Τέλος παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. καθώς και η Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη τους, που είναι και μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., για όλα τα παραπάνω, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ή με όποιο άλλο τρόπο θεωρούν αναγκαίο.