Ανακοίνωση ΛΕΔΕ για συνδρομές μελών – Δεκ. 2014

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ 210-8822076   Φαξ 210-8822914

Email: info@lede.gr

 Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014

Αριθ.πρωτ. 2206

Προς

– όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους-μέλη του ΛΕΔΕ

– την ΄ Ενωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

– όλα τα μέλη του ΛΕΔΕ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι την 31-12-2014 θα πρέπει να καταβληθούν οι συνδρομές προς το ΛΕΔΕ  για την Γ΄τετραμηνιαία δόση έτους 2014, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 136,00 ευρώ ανά μέλος (4 μήνες χ 34,00 ευρώ).

Επειδή παρατηρήθηκε το φαινόμενο της καθυστέρησης της καταβολής των προς το ΛΕΔΕ συνδρομών, παρακαλούμε να φροντίσετε για την τακτοποίηση των οφειλών σας, προκειμένου να αποφύγουμε την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11,παρ1γ του Καταστατικού του ΛΕΔΕ, περί διαγραφής των μελών λόγω οφειλών.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης των προς το ΛΕΔΕ οφειλών σε δόσεις, με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στο site του ΛΕΔΕ.

Τέλος παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του ΛΕΔΕ καθώς και η ΄Ενωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, να ενημερώσουν άμεσα  τα μέλη τους, που είναι και μέλη του ΛΕΔΕ, για όλα τα παραπάνω, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ή με όποιο άλλο τρόπο θεωρούν αναγκαίο .

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΔΕ

Η Διευθύντρια του ΛΕΔΕ

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ