Πρόσκληση Ολομέλειας 21.11.2014

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                                                                 Αθήνα, 18.11.2014

Προς

τους κ.κ. Προέδρους

Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

             Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 21 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 το μεσημέρι, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60), με θέμα:

Σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Εισηγητής: Δημήτριος Κατσαρός, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λαρίσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ