Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ την 13.11.2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                  Λάρισα 11 Noεμβρίου 2014

                                                           Αριθμ. πρωτ. 552             .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ:

Καλείστε να προσέλθετε στις 13 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

 

  1. Ανακοινώσεις  Προέδρου – Ενημέρωση.
  • Μεγάλα θέματα του κλάδου (Κ.Πολ.Δ, Κ.Ποιν. Δ., φορολογικά ασφαλιστικές εισφορές, κ.λ.π) μετά την συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στις 7.11.2015. –Γ.Σ ΛΕΔΕ.
  1. Υπηρεσιακά θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ