Πρόεδρος ΔΣΛ κ. Δ. Κατσαρός για σχέδιο ΚΠολΔ: «Ενισχύει τις τράπεζες εις βάρος των οφειλετών»

KPOLD301114A

KPOLD301114B

-Κύριε πρόεδρε, συμμετέχετε στον «στενό» πυρήνα των δικηγόρων, που ασχολούνται διεξοδικά με τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και σε συχνή επαφή με την πολιτεία, η οποία νομοθετεί. Ξεκινώντας από το γενικό συμπέρασμα, όπως εκφράστηκε σε ανακοίνωση του ΔΣ Αθηνών, ότι «ουσιαστική στόχευση των ρυθμίσεων δεν είναι η ορθή και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, αλλά η εξυπηρέτηση συμφερόντων των τραπεζών», μπορείτε να το αναλύσετε περισσότερο; 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις μεταβάλλεται η όλη φιλοσοφία της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία πλέον καθίσταται μια διαδικασία σκανδαλωδώς προνομιακή για τις Τράπεζες. Στον αντίποδα αυτής της προνομιακής «μεταχείρισης»,έρχεται ως «φυσιολογική» εξέλιξη, μια πρωτοφανής αποδόμηση των δικαιωμάτων των οφειλετών των Τραπεζών. Στους πλειστηριασμούς ακινήτων, αν ψηφισθεί το σχέδιο νόμου, όλα θα λειτουργούν υπέρ των Τραπεζών. Ενισχύονται τα προνόμιά τους σε βάρος των δικαιωμάτων εργαζομένων, δημοσίων υπαλλήλων, ασφαλιστικών οργανισμών αλλά και του δημοσίου.

-Ποιες είναι οι πιο σημαντικές διατάξεις του σχεδίου νόμου, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά, τον πολίτη;
Όπως διατυπώνεται στις θέσεις μας επί του σχεδίου νόμου, την καλύτερη απάντηση στο καίριο πράγματι ερώτημά σας, δίδει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στην οποία αναφέρεται ότι : «Από τις προτεινόμενες διατάξεις ενδέχεται να προκληθεί απώλεια εσόδων του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, λόγω της αποδυνάμωσης των ισχυόντων σήμερα προνομίων τους στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης»! Η απάντηση στο ερώτημα, πώς θα αναπληρωθούν τα έσοδα αυτά, δίδεται από τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης και είναι ενδεικτική του γνωστού «φιλολαϊκού» τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση τα οικονομικά προβλήματα της χώρας. Απαντούν λοιπόν, ότι: «Η εν λόγω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και των ανωτέρω φορέων κατά περίπτωση»! Δηλαδή για πολλοστή φορά, ενισχύουν την οικονομική ελίτ και στη συνέχεια εξαπολύουν μια ακόμη φοροεπιδρομή σε βάρος των ανθρώπων της εργασίας, της μικρής και μεσαίας τάξης ή της μικρής ιδιοκτησίας.
Πέρα από τα παραπάνω, δέχεται καίριο πλήγμα η αρχή της ορθής απονομής της δικαιοσύνης και της δίκαιης δίκης. Η προφορική συζήτηση της υπόθεσης, η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο κατ’ αρχάς καταργείται. Αυτή η βουβή συζήτηση μπορεί μάλιστα να λάβει χώρα χωρίς την παρουσία διαδίκων ή πληρεξουσίων δικηγόρων! Αντιθέτως, δεν καταργούνται τα παράβολα και το πλήθος των οικονομικών επιβαρύνσεων που πρέπει να αναλάβει ο πολίτης για να έχει πρόσβαση στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης της πατρίδας μας. Και τούτο παρότι έχουν εκδοθεί αποφάσεις δικαστηρίων ουσίας, που έκριναν περί της αντισυνταγματικότητας των σχετικών ρυθμίσεων.

-Από την άλλη, πώς ευνοούνται οι τράπεζες;
Ενδεικτικά και μόνον μια από τις πολλές ρυθμίσεις. Η αναγγελία απαίτησης του δανειστή με το ισχύον καθεστώς γίνεται δεκαπέντε (15) μέρες μετά τον πλειστηριασμό. Έτσι, και μεγαλύτερη ευχέρεια έχει να ενημερωθεί ο τρίτος δανειστής για τη διενέργειά του και ο υποψήφιος υπερθεματιστής δεν γνωρίζει πόσα και σε ποιους οφείλει ο οφειλέτης, με αποτέλεσμα να προσφέρει περισσότερα για την απόκτηση του ακινήτου. Με την προτεινόμενη ρύθμιση η αναγγελία απαίτησης γίνεται πέντε (5) μέρες πριν από τον πλειστηριασμό. Αυτό εξασφαλίζει μόνο τα συμφέροντα του πιθανού πλειοδότη, εφόσον έχει και εμπράγματη εξασφάλιση, δηλαδή κατά κανόνα των τραπεζών, διότι θα μπορεί να υπολογίσει εκ των προτέρων το μέρος του πλειστηριάσματος, το οποίο του αναλογεί και με αυτό τον τρόπο, θα μπορεί να διαμορφώσει ανάλογα την προσφορά του ως πιθανού υπερθεματιστή στον επερχόμενο πλειστηριασμό. Επίσης, η ρύθμιση αυτή θα έχει μια επιπλέον συνέπεια, να εξοβελίζονται δηλαδή οι απλοί δανειστές από την διαδικασία των πλειστηριασμών, αφού οι τράπεζες έχοντας οργανωμένες υπηρεσίες θα μπορούν να παρακολουθούν αυτούς και να γνωρίζουν την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής τους, σε αντίθεση με τους πρώτους που ήδη πριν την διεξαγωγή του πλειστηριασμού, θα έχουν απωλέσει την προθεσμία της αναγγελίας και συνακόλουθα της ικανοποίησής τους από το πλειστηρίασμα. Εξαιτίας όμως αυτής της ρύθμισης, θα επέλθει και συνακόλουθη αύξηση των λεγόμενων «κόκκινων» δανείων. Οι τράπεζες για να αναγγελθούν εμπρόθεσμα πριν από τον πλειστηριασμό, θα καταγγείλουν και τις δικές τους δανειακές συμβάσεις, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τον αριθμό των δανείων αυτών.

-Το δημοψήφισμα που αποφάσισε η ολομέλεια των προέδρων, αποτελεί καινοτομία και «μάθημα» για τον τρόπο λήψης σημαντικών αποφάσεων, από συλλογικούς φορείς. Γιατί, δεν είχατε κάνει και παλιότερα; Πώς οδηγηθήκατε σε αυτή την απόφαση- έκπληξη;
Το δημοψήφισμα είναι διάταξη που ισχύει εδώ και ένα χρόνο περίπου, από τότε δηλαδή που τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κώδικας Δικηγόρων. Θεσπίστηκε με πρόταση του δικηγορικού σώματος, δεν μας την χάρισε κανένας. Με αρμοδιότητα που παρέχεται από το νόμο και υπό τις προϋποθέσεις που τάσσονται, μπορεί η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, να προκηρύσσει πανελλαδικό δημοψήφισμα δικηγόρων για θέματα ιδιαίτερης και κρίσιμης σημασίας για το δικηγορικό λειτούργημα ή τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας είναι βασικό νομοθέτημα στο οποίο στηρίζεται το σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης στη πατρίδα μας. Με τις προωθούμενες προς ψήφιση ρυθμίσεις επέρχονται δυσμενέστατες συνέπειες στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, ενώ τίθενται εκποδών οι αρχές του Κράτους Δικαίου. Το σχέδιο νόμου, προκαλεί τις αντιδράσεις συνολικά του νομικού κόσμου. Πέρα από το δικηγορικό σώμα, εξέφρασαν την αντίθεσή τους, η διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, των Εφετείων και Πρωτοδικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι, η πανεπιστημιακή νομική κοινότητα και οι δικαστικοί επιμελητές. Να λοιπόν γιατί προκηρύχθηκε το Δημοψήφισμα. Εξάλλου, κύριε Ρηγόπουλε, το Δημοψήφισμα, το οποίο είναι το πρώτο στη χώρα μας μετά αυτό για το πολιτειακό του 1974, είναι μια εξόχως δημοκρατική διαδικασία. Από μόνη της παράγει ένα μήνυμα, το οποίο εκπέμπει προς πολλές κατευθύνσεις και ειδικά προς το παρηκμασμένο πολιτικό προσωπικό της χώρας, το οποίο ουδέποτε τόλμησε να διευκολύνει πραγματικά την πολιτική συμμετοχή, αλλά είχε ως σταθερή επιλογή να την συρρικνώνει μόνον στη δύναμη του εκλέγειν. Σε κάθε περίπτωση στις 2 και 3 Δεκεμβρίου, οι δικηγόροι της χώρας μέσα από αυτή τη πρωτοποριακή πρωτοβουλία του Δημοψηφίσματος και τη συμμετοχή τους, θα διατρανώσουν το ΟΧΙ σε ένα σχέδιο νόμου που προσβάλλει θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και που επιδρά αρνητικά στη κοινωνία ολόκληρη.

-Ξεκινήσατε δυναμικά, τις κινητοποιήσεις, θυμίζοντας μεγάλες πολύμηνες κινητοποιήσεις παλιότερων ετών. Οι δικηγόροι δείχνουν «οργισμένοι». Φαίνεται να πάμε σε κάτι παρόμοιο και τη φετινή δικαστική χρονιά, είναι προειδοποίηση ή μπορεί και να βγει ακόμα πιο ισχυρό μήνυμα;
Η Κυβέρνηση κακοποίησε κάθε έννοια διαλόγου. Εντελώς προσχηματικά άκουσε τις προτάσεις μας, τις οποίες καλόπιστα και έγκαιρα καταθέσαμε στη συζήτηση. Αγνόησε τις παρατηρήσεις και την ουσιαστική κριτική του συνόλου του νομικού κόσμου. Είχε ληφθεί ,ως φαίνεται, η απόφαση να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα που προαναφέρονται. Τίποτε δεν ήταν ικανό να μεταβάλει την άποψή της. Την προειδοποιήσαμε επίσημα, ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε το σχέδιο νόμου που προωθούσε. Αγνόησε τα πάντα και προχώρησε στη κατάθεση του νομοσχεδίου, χωρίς να συνυπολογίσει ότι διαταράσσει τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης και δοκιμάζει τις αντοχές όλων μας. Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα θα το στείλουν στη κυβέρνηση οι δικηγόροι της χώρας μέσα από το Δημοψήφισμα στις 2 και 3 Δεκεμβρίου. Και θα είναι ηχηρό, είμαι βέβαιος. Στα χέρια των δικηγόρων λοιπόν ο αγώνας…