Εγκύκλιος για ασφαλιστικές εισφορές ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ έτους 2014

Θέμα: Ασφαλιστικές εισφορές 2014

Σας κοινοποιούμε τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2014, που εγκρίθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ, οι οποίες θα αναρτηθούν σύντομα και στην ιστοσελίδα του Τομέα μας.

Με τιμή,

Ο διευθυντής ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ

Κωνσταντίνος Κούρκουλος

Γενικές πληροφορίες: Σιμέλα Πισκιλίδου, Φωτεινή Μποτονάκη

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥΔΕ 2014 TYDE 2014

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
                       
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
“Ε.Τ.Α.Α”
Ν.Π.Δ.Δ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

 

                        Αθήνα,  21  / 11   /2014

                        Αριθμ. Πρωτ. 270763/8838/1

                       

ΤΜΗΜΑ: Εσόδων & Απονομής Εφάπαξ Βοηθήματος

Πληροφορίες : ΣΙΜΕΛΑ ΠΙΣΚΙΛΙΔΟΥ

Ταχ. Δ/νση : ΗΠΕΙΡΟΥ 64 Τ.Κ. 10439

ΤΗΛ.: 210-33.06.148  210-33.06.149

FAX.: 210.38.21.226

e-mail: spiskilidou@4129.syzefxis.gov.gr         

 

   

ΠΡΟΣ: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών και με τις διατάξεις των παρ.14 και 15 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30-9-2011) οι ασφαλισμένοι πρέπει να επικολλούν στα Ασφαλιστικά τους  Βιβλιάρια τα αποκόμματα των ενσήμων.

Α. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: (ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992) επικολλούν κάθε μήνα τα αποκόμματα των ενσήμων για τις πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει. Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται η ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά των πενήντα (50) ενσήμων κατά μήνα, από πράξεις, συμπληρώνεται με την επικόλληση ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ ή με την κατάθεση του αναλογούντος ποσού έως 31/12/2014 στο λογαριασμό της ALPHABANK (πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ) Νο 415 00 2002 004959.  

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011), όπως ισχύει, οι παλαιοί Ασφαλισμένοι θα πρέπει, πέραν της ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς των 600 ενσήμων το χρόνο (50x12), να καταβάλουν ως πρόσθετη εισφορά:

[693,35€ (ποσό Α΄ ασφαλιστικής κατηγορίας) Χ 0,4% = 2,77 € Χ 12 (μήνες) = 33,24€

 • είτε σε χρήμα έως 31/12/2014 στο λογαριασμό της ALPHABANK (πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ)        Νο 415 00 2002 004959, είτε
 • μεεπικόλληση ολόκληρων ένσημων 133 ολόκληρα 0,25

[Σύνολο ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς και πρόσθετης εισφοράς: 150,00€ + 33,24€ = 183,24 € ετησίως ή 733 επιδόσεις]

Σε περίπτωση που οι Παλαιοί Ασφαλισμένοι με τις πράξεις Επιδόσεως που έχουν πραγματοποιήσει ξεπερνούν τις 733 ήτοι 600 ελάχιστες υποχρεωτικές και 133 της πρόσθετης δεν επικολλούν επιπλέον ένσημα ή δεν καταβάλλουν την πρόσθετη εισφορά.

Για να υπολογίσουν την πρόσθετη εισφορά θα αθροίζουν τις πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει και τα ολόκληρα που πρέπει να επικολληθούν για την ελάχιστη εισφορά και αν δεν καλύπτουν τα 733 ένσημα θα βρίσκουν τη διαφορά πχ. 695 ένσημα (αποκόμματα και ολόκληρα) 733-695 = 38 επιπλέον ολόκληρα 0,25€ ή 9,50€ κατάθεση στο λογαριασμό του Τομέα έως 31/12.

Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να αναγράφουν στο ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ, τον Α.Μ. στον Τ.Π.Δ.Ε., ονοματεπώνυμο και πλήρη αιτιολογία της κατάθεσης τους.

Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην υπεύθυνη δήλωση και να κατατίθεται μαζί με το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο.

Β. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: (ασφαλισμένοι από 1/1/1993 και μετά) επικολλούν κάθε μήνα τα αποκόμματα των ενσήμων για τις πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί και στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά κατά μήνα με αποκόμματα που προέρχονται από πράξεις επιδόσεων και εκτελέσεων μπορούν να τη συμπληρώσουν επικολλώντας ολόκληρα ένσημα ή επιδόσεων (0,25) ή εκτελέσεων (0,50), αποφεύγοντας να καταθέτουν στην  ALPHABANK (πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ) ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ τη διαφορά.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ.152/Α/1-7-2011 όπως ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011 (ΦΕΚ216/Α/30-9-2011), όπως ισχύουν οι ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ:

 • που ΕΧΟΥΝ ασφαλιστεί από 1/1/2011 έως και σήμερα θα καταβάλλουν την εισφορά της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, η οποία σήμερα είναι 27,75€ μηνιαίως,
 • που ΕΧΟΥΝ ασφαλιστεί έως 31/12/2010 μετατάσσονται υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία και η μηνιαία εισφορά σήμερα είναι 34,11€ [852,63 ποσό 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας Χ 4% = 34,11€]

          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

“Ε.Τ.Α.Α”

Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Ηπείρου 64, 10439 Αθήνα

       Αθήνα, 21-11-2014

Αριθμ. πρωτ. 270760/8837/1

 

Πληροφορίες: Γρηγορία Μαρούλη

ΤΗΛ.: 210-8811337, 21-8256988

FAX.: 210.8814398

Προς: 1. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ

                 ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

           2. ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

                  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ    ΕΛΛΑΔΟΣ

            3. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

           4. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και με τις διατάξεις των παρ. 14 και 15 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30-9-2011) οι ασφαλισμένοι πρέπει να επικολλούν στα Ασφαλιστικά τους Βιβλιάρια τα αποκόμματα των ενσήμων.

 •   ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ και ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

 Α. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: (όσοι μέχρι 31/12/1992 είχαν ασφαλιστεί σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης) πρέπει να αποδώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές καταθέτοντας το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο και όσοι από τους ασφαλισμένους δεν συμπληρώνουν την ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ με τις πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει και η οποία για το έτος 2014 έχει ως εξής:

1. Άνω της 5ετίας 50,00 € μηνιαίως ήτοι 600,00 € ετησίως

2. Κάτω της 5ετίας 25,00 € μηνιαίως ήτοι 300,00 € ετησίως 

πρέπει να συμπληρώσουν την ανωτέρω Ελάχιστη Υποχρεωτική Εισφορά καταβάλλοντας τη διαφορά αποκλειστικά στο λογαριασμό του Τομέα 040-545907-91 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ή  επικολλώντας ολόκληρα ένσημα μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 2015. Το αποδεικτικό κατάθεσης επισυνάπτεται στο Ασφαλιστικό Βιβλιάριο (Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές).

 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

(η με αριθ. 74/12-1-2012 γνωμοδότηση της Ολομέλειας της Νομικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. και οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011)

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις θα πρέπει να καταβληθούν 54,00 € (πλέον της ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς). Ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους, άνω και κάτω της 5ετίας. Η πρόσθετη εισφορά δύναται να καταβληθεί και με ένσημα.

[693,35 (α΄ ασφαλιστική κατηγορία) € Χ 0,65% = 4,50 € Χ 12 (μήνες) = 54,00 €] από 01/01/2014-31/12/2014

Β. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: (όσοι ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης  από 1/1/1993 και εφεξής) θα καταβάλλουν μέχρι 31-12-2014 την αντίστοιχη εισφορά της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας η οποία σήμερα είναι:

1. Άνω της 5ετίας 50,00 € μηνιαίως ελάχιστη εισφορά

2. Κάτω της 5ετίας 25,00 € μηνιαίως ελάχιστη εισφορά

Οι ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011 όπως ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30-9-2011), όπως ισχύουν, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει μέχρι 31-12-2013 (τρία) 3 χρόνια ασφάλισης μετατάσσονται υποχρεωτικά από 01-01-2014 στη 2η ασφαλιστική κατηγορία και θα συμπληρώσουν το ποσό των 660,00 €

[852,63 ποσό β’ ασφαλιστικής κατηγορίας Χ 6,45% = 55,00 X 12 μήνες = 660,00 ευρώ  από 1-1-2014 μέχρι 31-12-2014

Σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένοι της 2η ασφαλιστικής κατηγορίας που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία πληρώνουν το 50% των εισφορών της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας, μέχρι συμπλήρωσης της πενταετίας (Φ.80000/24872/883/5-12-2011).

Το ποσό των 660,00 € θα καλύπτεται με ένσημα από πράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το παραπάνω διάστημα και σε διαφορετική περίπτωση θα καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό σε χρήμα.

 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι από 1-1-2009 και εφεξής χρησιμοποιούνται ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΝΣΗΜΑ:

 1. από τους Δικηγόρους
 • παρά Πρωτοδίκαις,    3,00€, 6,00€ και 9,00€ χρώματος μπλε
 • παρ ’ Εφέταις,           3,00€, 6,00€ και 9,00€ χρώματος κόκκινου
 • παρ΄ Αρείω Πάγω                      3,00€, 6,00€ και 9,00€  χρώματος γκρι
 1. από τους Δικαστικούς Επιμελητές                           0,72€  χρώματος πράσινου.

 

Τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια κατατίθενται μέχρι τέλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του επόμενου έτους που αφορά το Βιβλιάριο στους Συλλόγους που ανήκουν οι Ασφαλισμένοι.

 

Τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια που κατατίθενται στους Συλλόγους από 1η ΜΑΡΤΙΟΥ του επόμενου έτους που αφορά το Βιβλιάριο θεωρούνται εκπρόθεσμα και πρέπει να αποστέλλονται στα γραφεία του Τομέα Ηπείρου 64, 10439 Αθήνα.  Η μη παράδοση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου, μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ή η ελλιπής συμπλήρωση αυτού, συνεπάγεται τη μετατροπή των εισφορών σε χρήμα καθώς και προσαύξηση με πρόσθετα τέλη.

Οι Σύλλογοι υποχρεούνται να καταθέτουν στο Τομέα τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια που παρέλαβαν από τους Ασφαλισμένους μέχρι και την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους που αφορά το Βιβλιάριο (καταληκτική ημερομηνία).

 

 • ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ

 

Α. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ : (όσοι μέχρι 31/12/1992 είχαν ασφαλιστεί σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης) πρέπει να αποδώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές για το έτος 2014 ως εξής:

1. Άνω της 5ετίας 50,00 € μηνιαίως

2. Κάτω της 5ετίας 25,00 € μηνιαίως

καταβάλλοντας τες αποκλειστικά στο λογαριασμό του Τομέα 040-545907-91 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και. τα αποδεικτικά κατάθεσης πρέπει να αποστέλλονται με fax στον Τομέα.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

(η με αριθ. 74/12-1-2012 γνωμοδότηση της Ολομέλειας της Νομικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. και οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011)

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις θα πρέπει να καταβληθεί 54,00 € (πλέον της ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς). Ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους, άνω και κάτω της 5ετίας. [693,35 (α΄ ασφαλιστική κατηγορία) € Χ 0,65% = 4,50 € Χ 12 (μήνες) = 54,00 €] από 1/1/2014-31/12/2014.

Β. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: (όσοι ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης  από 1/1/1993 και εφεξής) θα καταβάλλουν μέχρι 31-12-2014 την αντίστοιχη εισφορά της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας η οποία σήμερα είναι:

1. Άνω της 5ετίας 50,00 € μηνιαίως

2. Κάτω της 5ετίας 25,00 € μηνιαίως

Οι  ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ [σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011 όπως ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30-9-2011), όπως ισχύουν], οι οποίοι έχουν συμπληρώσει μέχρι 31-12-2013 (τρία) 3 χρόνια ασφάλισης μετατάσσονται υποχρεωτικά από 1-1-2014 στη 2η ασφαλιστική κατηγορία και θα συμπληρώσουν το ποσό 660,00 €

[852,63 ποσό β’ ασφαλιστικής κατηγορίας Χ 6,45% = 55,00 X 12 μήνες = 660,00 ευρώ από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2014

Σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένοι της 2η ασφαλιστικής κατηγορίας που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία πληρώνουν το 50% των εισφορών της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας, μέχρι συμπλήρωσης της πενταετίας (Φ.80000/24872/883/5-12-2011).

 

[Στις παραπάνω κατηγορίες (δικηγόρους, υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιμελητές)  λαμβάνεται υπόψη η ακριβής ημερομηνία συμπληρώσεως της 5ετίας ήτοι από ημερομηνία ορκωμοσίας και για τη συμπλήρωση της τριετίας η 1/1 κάθε έτους]

Οι Ασκούμενοι Δικηγόροι και Δικαστικοί Επιμελητές, θα καταβάλλουν χρηματικές εισφορές  25,00 ευρώ μηνιαίως ήτοι 300,00 ευρώ ετησίως. και εμπρόθεσμα, δηλαδή την τρέχουσα μηνιαία εισφορά μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα υποχρέωσης πληρωμής.

Η Εισφορά των Υποθηκοφυλάκων και Ασκούμενων Δικηγόρων ή Δικαστικών Επιμελητών καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στο λογαριασμού του Τομέα 040-545907-91 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Τα αποδεικτικά κατάθεσης πρέπει να αποστέλλονται με fax στον Τομέα.

Εισφορές που αποστέλλονται με Ταχυδρομικές Επιταγές θα επιστρέφονται ως απαράδεκτες.

Τέλος Ασφαλισμένοι του Τομέα που συνταξιοδοτούνται θα πρέπει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στον Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥΔΕ για την συνέχιση της ασφάλισης τους, να υποβάλλουν απευθείας στην Υπηρεσία του Τομέα εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της παραίτησής τους, το τελευταίο Ασφαλιστικό τους Βιβλιάριο και να μην το καταθέτουν στους Συλλόγους τους. Η μη κατάθεση εντός 2 μηνών του ασφαλιστικού τους βιβλιαρίου συνεπάγεται την εφαρμογή όλων των νόμιμων κυρώσεων που ισχύουν στον ιδρυτικό νόμο του ΤΥΔΕ Ν.4507/66.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ