Ασφαλιστικές εισφορές ΕΤΑΑ/ΤαΝ-ΤΕΑΔ έτους 2014

Στα συνημμένα αρχεία περιέχονται οι σχετικές ανακοινώσεις του Ταμείου Νομικών

α) για δικηγόρους και

β) για μητέρες δικηγόρους που γέννησαν κατά τη διάρκεια του έτους 2014.