Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ την 16.10.2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Λάρισα 15 Οκτωβρίου 2014
Αριθμ. πρωτ. 509              .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ:

Καλείστε να προσέλθετε στις 16 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1. Ανακοινώσεις  Προέδρου – Ενημέρωση.

2. Βιβλίο ιστορίας ΔΣΛ. Ενημέρωση

3. Συζήτηση και διαμόρφωση θέσης ΔΣΛ επι θεμάτων Ολομέλειας Πρωτοδικείου Λάρισας. (προσδιορισμός 2 επι πλέον δικασίμων Μονομελούς Πλημ., κ.λ.π).

4. Θέσπιση ειδικού ωραρίου για επικοινωνία δικηγόρων με Εισαγγελέα Υπηρεσίας. Εισηγητής: Τρύφων Τσάτσαρος, Αντιπρόεδρος.

 5. Υπηρεσιακά θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ