Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ την 02.10.2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Λάρισα 30 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθμ. πρωτ. 497               .

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ:

Καλείστε να προσέλθετε στις 2 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1. Ανακοινώσεις  Προέδρου – Ενημέρωση.

2. Τροποποίηση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας υπαλλήλου ΔΣΛ. Εισηγητής: Γεώργιος Νασιακόπουλος, ταμίας.

3. Τρόπος λειτουργίας συνεδριάσεων πολιτικού Εφετείου Λάρισας. Εισηγητής: Αστέρης Λιάπης, Σύμβουλος.

4. Λειτουργία διπλογραφικού συστήματος στο ΔΣΛ.  Εισηγητής: Αστέρης Λιάπης, Σύμβουλος

5. Υπηρεσιακά θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ