Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ 11.09.2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
                Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Λάρισα 10 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθμ. πρωτ.   459              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ:

Καλείστε να προσέλθετε στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

  1. Ενημέρωση -Ανακοινώσεις Προέδρου.
  2. Διαμεσολάβηση –Ενημέρωση .Εισηγητής: Τρύφων Τσάτσαρος, Αντιπρόεδρος.
  3. Ορισμός αρμόδιας επιτροπής για θέματα διαιτησίας. Κατάλογος Διαιτητών. Εισηγητής: Ιωάννης Τσιάμπας, Β’ Αντιπρόεδρος.
  4. Αίτημα ΔΣΛ στο ΕΔΔΑ να λάβει μέρος σε δίκη υπέρ προσφεύγοντος πολίτη για ζήτημα που αφορά την καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης.(άρθρο 36 παρ.2 ΕΣΔΑ). Εισηγητής: Αντώνης Γραβάνης, Γ.Γραμματέας.
  5. Υποθέσεις μικροδιαφορών -Προδικαστικών συμβιβασμών του Ν3869/2010 στο Ειρηνοδικείο. Παρέμβαση για τροποποίηση της διαδικασίας συζήτησης. Εισηγητής: Γεώργιος Νασιακόπουλος, Ταμίας.
  6. Καθυστέρηση καθαρογραφής-θεώρησης αποφάσεων. Εισηγητής: Ιωάννης Γιαγλάρας, Σύμβουλος.
  7. Διερεύνηση εκπτωτικών προσφορών προς τα μέλη του ΔΣΛ. Εισηγητής: Χρήστος Μπραζιώτης, Σύμβουλος.
  8. Υπηρεσιακά Θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ