Πρόσκληση για έκτακτη Γενική Συνέλευση ΛΕΔΕ 05.07.2014

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο Λ.Ε.Δ.Ε. με την με αριθ. πρωτ. 1117/24-6-2014 πρόσκλησή του, καλεί τα μέλη του σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, κατά την 5-7-2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 11η πρωϊνή.
Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στα γραφεία του Λ.Ε.Δ.Ε., στην Αθήνα, οδός Αχαρνών 29, 1ος όροφος.

Τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε, εκπροσωπούνται από τους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων που είναι μέλη του, τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος και την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1) Προτάσεις του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. για μείωση των συνδρομών του Λ.Ε.Δ.Ε.
2) Προτάσεις του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. για μείωση των ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε.
3) Προτάσεις του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. για τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.
4) Διάφορα θέματα που αφορούν τον Λ.Ε.Δ.Ε. (Επιστολή Γ. Μπέσκου, ρύθμιση οφειλών σε δόσεις, θέσπιση πόρου υπέρ Λ.Ε.Δ.Ε. και άλλα θέματα).