ΛΕΔΕ – Κατάργηση Μ.Χ.Ε. από 1/4/2014

Αθήνα 14 Ιουλίου 2014
Αριθ. Πρωτ. 1280

Γνωρίζουμε στα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. και στους συνταξιούχους που ελάμβαναν Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση, ότι η παροχή αυτή καταργείται, από 1-4-2014, μετά από απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε κατά την 5-7-2014.

Ο Πρόεδρος του ΛΕΔΕ                    Ο Γενικός Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ        ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ