Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ 24.07.2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
Λάρισα 23 Ιουλίου 2014
Αρίθμ. πρωτ. 393

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε στις 24 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1. Ενημέρωση -Ανακοινώσεις Προέδρου.

  • Κ.Πολ.Δ, Πτυχία Κοινοτικών Πανεπιστημίων κλπ.
  • Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος καταδίκης του Ισραήλ για τα γεγονότα της Γάζας.

2. Απόφαση Εισαγγελέως Πρωτοδικών για χορήγηση εγγράφων-Χορήγηση Εγγράφων από Δήμους. Εισηγητής: Ιωάννης Γιαγλάρας, Σύμβουλος.

3. Υπηρεσιακά Θέματα.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ