Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Δ.Σ. 02.07.2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
Λάρισα 1 Ιουλίου 2014
Αριθμ. πρωτ. 359.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ:

Καλείστε να προσέλθετε στις 2 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1. Ενημέρωση -Ανακοινώσεις Προέδρου.

2. Ορισμός 3 δικηγόρων κατ’ άρθρο 43 παρ.2 εδ.β του Ν 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Επιτροπή για την πλήρωση εκ νέου θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Λαρισαίων. Εισηγητής: Τρύφων Τσάτσαρος, Αντιπρόεδρος.

3. Επιβαρύνσεις πολιτών από τράπεζες κατά τη διαδικασία εξάλειψης προσημείωσης. Εισηγητής: Αντώνης Γραβάνης, Γ.Γραμματέας.

4. Αξιολόγηση προσφορών διαγωνισμού-ανάδειξη εργολάβου για τα έργα στο Δικαστικό Μέγαρο (τουαλέτες και αίθουσα δικηγόρων στο ισόγειο).
Εισηγητής: Γιώργος Νασιακόπουλος, ταμίας.

5. Αναλογιστική Μελέτη βιωσιμότητας του ΛΕΔΕ του αναλογιστή Σταύρου Γιαννακογεώργου. Εισηγητής: Ιωάννης Ζιάγκας, Σύμβουλος.

6. Υπηρεσιακά Θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ