Απάντηση προέδρου ΛΕΔΕ σε αναφορά προέδρου Δ.Σ. Αιγίου

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Δ/νση: Αχαρνών 29 – Αθήνα Τ.Κ.: 104 39 Τηλ: 2108822076, 2108822138
Φαξ: 2108822914 e-mail: info@lede.gr ή lede1@otenet.gr
ΑΦΜ: 099032103 ΔΟΥ: Α’ Αθηνών
Αριθ.πρωτ. 1118
Προς
Τους Προέδρους των Δικηγορικών
Συλλόγων-μελών του ΛΕΔΕ

ΘΕΜΑ: « Η από 20-6-2014 αναφορά του κ. Γεωργίου Μπέσκου, Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου»

‘Εκπληκτος έλαβα την παρακάτω «αναφορά» του κ. Γεωργίου Μπέσκου, Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, η οποία μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, πέρα από την αποστολή της στους αποδέκτες της, έχει αναρτηθεί και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η «αναφορά» αυτή έχει αυτούσια ως εξής:

«ΑΝΑΦΟΡΑ
Γεωργίου Μπέσκου, Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου
ΠΡΟΣ:
1/. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Υπόψιν κ. Υπουργού)
2/. Υπουργείο Οικονομικών (Υπόψιν κ. Υπουργού)
3/. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υπόψιν κ. Υπουργού)
ΚΟΙΝ: Κ.Κ. Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και Δ.Σ Λ.Ε.Δ.Ε.

Με το υπ΄ αριθμ. 1061/16-6-2014 έγγραφο το Δ.Σ του Λ.Ε.Δ.Ε., μας ενημέρωσε ότι θα προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να επιτευχθεί η έκδοση Υπουργικής απόφασης για τη θέσπιση ειδικού πόρου υπέρ Λ.Ε.Δ.Ε.
Η πρόθεση αυτή είναι αδόκιμη και σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιδιώκεται επιπλέον εισφορά υπέρ τρίτων σε δικηγόρους και να υπάρχει περαιτέρω επιβάρυνση στα γραμμάτια προεισπράξεων.
Δεν μπορούν να υποχρεωθούν οι νέοι δικηγόροι αλλά και η πλειοψηφία των υπολοίπων δικηγόρων που έχουν διαγραφεί από το Λ.Ε.Δ.Ε (καθώς πιθανολογείται βάσιμα, ότι δεν είναι βιώσιμο) να επιβαρύνονται με εισφορά υπέρ του Λ.Ε.Δ.Ε από τη στιγμή μάλιστα που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό και δεν υπάρχει οποιαδήποτε ανταποδοτικότητα.
Άλλωστε, επιβολή εισφορών δια Κ.Υ.Α υπέρ τρίτων και δη νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Σωματειακής μορφής), δεν είναι δυνατή.
Καλούμε τα συναρμόδια Υπουργεία στα οποία προτίθεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, για θέσπιση ειδικού πόρου υπέρ Λ.ΕΔ.Ε, να απέχουν από οποιαδήποτε σχετική απόφαση θέσπισης ειδικού πόρου.
Σας γνωρίζουμε ότι σαν Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου, θα προσβάλλουμε την έκδοση οιασδήποτε σχετικής απόφασης για θέσπιση ειδικού πόρου υπέρ Λ.Ε.Δ.Ε.
ΑΙΓΙΟ 20/6/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΣΚΟΣ».

Η παραπάνω ενέργεια του Προέδρου του Δ.Σ. Αιγίου, είτε αποτελεί ενέργεια συνειδητής παραπληροφόρησης, είτε είναι προϊόν απαράδεκτης άγνοιας. Πιο συγκεκριμένα:

1. Από τη διάταξη της 2ης παραγράφου του άρθρου 61 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ΚΥΑ, με την οποία θα καθορίζονται εισφορές υπέρ λογαριασμών αλληλοβοήθειας και ενίσχυσης δικηγόρων (όπως είναι και ο Λ.Ε.Δ.Ε.), καθώς και το ύψος των αντίστοιχων ποσών ανά δικαστική εξώδικη ενέργεια. Η εισφορές αυτές θα καταβάλλονται με τη μορφή εισφοράς στα γραμμάτια
προκαταβολής δικαστικών εξόδων των δικηγόρων, που εκδίδουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι.

2. Σε καμιά περίπτωση η εισφορά αυτή δεν θα αποτελεί εισφορά υπέρ τρίτου, αφού με την καταβολή της θα βαρύνονται μόνο οι Δικηγόροι – μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. και όχι το σύνολο των Δικηγόρων. ‘Αλλωστε, το ίδιο ισχύει και σήμερα με την εισφορά υπέρ των Λ.Ε.Α.Δ. (δεν αναφέρει ό Πρόεδρος του Δ.Σ. Αιγίου εάν ο Σύλλογός του παρακρατεί εισφορά υπέρ του Λ.Ε.Α.Δ. Αιγίου-Πατρών στα γραμμάτια προκαταβολής δικαστικών εξόδων που εκδίδει ο Σύλλογός του, όταν ο προκαταβάλλων Δικηγόρος δεν είναι μέλος του Λ.Ε.Α.Δ. Αιγίου-Πατρών.

3. Η παραπάνω αναφορά σχετικά με τις εισφορές υπέρ των Λ.Ε.Α.Δ. γίνεται μόνο και μόνο επειδή και αυτοί, όπως ο Λ.Ε.Δ.Ε., είναι ΝΠΙΔ και η εγγραφή των μελών σ’ αυτούς είναι προαιρετική. ‘Όμως, σε κάθε περίπτωση, ο κ. Πρόεδρος του Αιγίου δεν αντιλαμβάνεται προφανώς ότι με τις θέσεις του, δεν βάλλει απλώς μόνο κατά της επιβίωσης του Λ.Ε.Δ.Ε. και της διάλυσής του, -αν και η πρόταση της Γεν. Συν/σης των μελών του Συλλόγου του για διάλυση του Λ.Ε.Δ.Ε. αποδοκιμάσθηκε έντονα από τους παρισταμένους στη Γεν. Συν/ση του ΛΕΔΕ της 31ης-5-2014 Προέδρους και εκπροσώπους Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας-, αλλά θέτει ευθέως σε άμεσο κίνδυνο όλο το πλαίσιο της προκαταβολής των εισφορών μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών, πλαίσιο που με έντονους αγώνες το δικηγορικό σώμα πέτυχε να θεσμοθετηθεί μέσω του νέου κώδικα δικηγόρων, ώστε οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, τα ασφαλιστικά Ταμεία και οι κάθε μορφής Λογαριασμοί Ενίσχυσης και Αλληλεγγύης των Δικηγόρων της χώρας να έχουν πόρους, αλλά και οι ίδιοι οι Δικηγόροι να διευκολύνονται στην καταβολή των προς αυτά εισφορών τους. Ορμώμενος από άγνωστους λόγους και κίνητρα, χαρακτηρίζει ως εισφορές υπέρ τρίτων, και μάλιστα παράνομες, τις ανωτέρω στην πραγματικότητα προκαταβολές των δικηγόρων προς τους κάθε μορφής ασφαλιστικούς τους φορείς και τους Συλλόγους τους. Μήπως άραγε σκέφτεται να προσβάλλει συλλήβδην όλο το άρθρο 61 του Κώδικα Δικηγόρων, ώστε να τον ανακηρύξουν «μέγα ευεργέτη» τους όλοι αυτοί δηλ. η τρόικα και όσοι κρύβονται πίσω από αυτή, (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες και όχι μόνον) που επεδίωκαν και συνεχίζουν να επιδιώκουν λυσσωδώς την κατάργηση κάθε μορφής εισφορών και κρατήσεων, γεγονός που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη στέρηση εσόδων των Δικηγορικών Συλλόγων και των κάθε μορφής ασφαλιστικών Ταμείων των Δικηγόρων, έσοδα που θα κληθούν να καταβάλλουν εξ ιδίων οι Δικηγόροι με τη μορφή της αύξησης των ασφαλιστικών τους εισφορών και με τεράστια αύξηση των προς τους Συλλόγους τους συνδρομών, σε εποχές που η μεγάλη πλειοψηφία τους χειμάζεται και να οδηγηθούν στην «βίαιη» έξοδο από την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος? Εάν πάλι ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. Αιγίου αντιλαμβάνεται τους παραπάνω κινδύνους, τότε θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι επιδιώκει την επέλευσή τους.

4. Πράγματι το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε., πληροφόρησε την Γενική Συνέλευση του σωματείου, οι εργασίες της οποίας πραγματοποιήθηκαν στις 31-5-2014, ότι σε υλοποίηση παλαιότερης απόφασης της Γ.Σ., θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την θέσπιση του πόρου υπέρ ΛΕΔΕ με την καθιέρωση εισφοράς στα γραμμάτια προκαταβολής δικαστικών εξόδων των δικηγόρων, που εκδίδουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων. Ομόφωνα, και σε κάθε περίπτωση χωρίς να εκδηλωθεί καμιά αντίρρηση-ούτε από τον παριστάμενο κ. Μπέσκο-, επιδοκιμάσθηκε η ανακοίνωση αυτή από τους παρισταμένους στη Γεν. Συν/ση Προέδρους και εκπροσώπους Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Ο κ. Μπέσκος γιατί ενώ έχει γνώση της θέσης αυτής προέβη στην συγκεκριμένη ενέργειά του?

5. Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. Αιγίου, κατά τη διάρκεια της παραπάνω Γεν. Συν/σης του Λ.Ε.Δ.Ε., αρχικά μετέφερε την απόφαση της Γεν. Συν/σης των μελών του Δ.Σ. Αιγίου περί υποβολής πρότασης διάλυσης του ΛΕΔΕ, χωρίς μάλιστα ν’ αναφέρει εάν όλα τα παριστάμενα στη Γ.Σ. του Συλλόγου μέλη του είναι και μέλη του ΛΕΔΕ και εάν με πλειοψηφία αυτών λήφθηκε η απόφαση αυτή, στη συνέχεια, όταν αντιμετώπισε την με θυμηδία όλων απόρριψη της πρότασής του, την απέσυρε και υπέβαλε άλλη πρόταση.

6. Εξ’άλλου ο κ. Πρόεδρος του Αιγίου ήδη ΔΕΝ είναι μέλος του ΛΕΔΕ αφού κατόπιν αίτησης του αποχώρησε οικειοθελώς (και όλως συμπτωματικώς και άλλα 28 μέλη του Δ.Σ. Αιγίου και τούτο επισυνέβη μετά την Γ.Σ του ΛΕΔΕ της 31-05-2014). Το ίδιο θα μπορούσαν να κάνουν και τα υπόλοιπα 62 μέλη του Δ.Σ Αιγίου αν δεν επιθυμούν να είναι μέλη του ΛΕΔΕ. Ας έχουν όμως υπόψη τους ότι επανειλημμένα, τόσο η Γεν. Συν/ση του Λ.Ε.Δ.Ε., όσο και η Ολομέλεια των Προέδρων των Λ.Ε.Α.Δ. της χώρας έχουν αναγνωρίσει την αναγκαιότητα στήριξης και ύπαρξης και του Λ.Ε.Δ.Ε. και των Λ.Ε.Α.Δ. και να μην αγνοούν ότι με την τυχόν διάλυση του Λ.Ε.Δ.Ε. θα μείνουν ακάλυπτοι πολλοί συνάδελφοί μας σε όλη τη χώρα, αφού σε 15 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας δεν υφίστανται Λ.Ε.Α.Δ

7. Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. Αιγίου ψεύδεται ακόμη λέγοντας ότι «πιθανολογείται βάσιμα, ότι δεν είναι βιώσιμο το Λ.Ε.Δ.Ε» (δική του η έκφραση), ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχει πρόσφατη αναλογιστική μελέτη (την οποία έχει στα χέρια του), που αποδεικνύει την βιωσιμότητα του Λ.Ε.Δ.Ε. με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, βάσει της οποίας το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. υπέβαλε προς συζήτηση και ψήφιση στην τελευταία Γ.Σ. προτάσεις, η υπερψήφιση των οποίων οδηγεί στην επιβίωση του Λ.Ε.Δ.Ε.

8. Ως Πρόεδρος του Λ.Ε.Δ.Ε. και σαν πρώτη άμεση αντίδραση, καταδικάζω έντονα και καταγγέλλω την παραπάνω ενέργεια του κ. Προέδρου του Δ.Σ. Αιγίου ως στρεφόμενη ευθέως όχι μόνο κατά των σκοπών του Λ.Ε.Δ.Ε., αλλά και κατά του συνόλου του δικηγορικού σώματος, όσο δε αφορά τον Λ.Ε.Δ.Ε., καλώ όλα τα μέλη του να επιζητούν κάθε είδους πληροφόρηση για την εν γένει κατάσταση και πορεία του Λ.Ε.Δ.Ε. από την επίσημη ιστοσελίδα του, από όλα τα μέλη του Δ.Σ. και την κ. Διευθύντρια αυτού, καθώς και από τους Προέδρους των Συλλόγων που ανήκουν, «γυρίζοντας την πλάτη» σε κάθε μορφής «Σειρήνες», που ξαφνικά «ανακαλύπτουν την Αμερική».

Αθήνα 24 Ιουνίου 2014
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Στεφανίδης
Πρόεδρος Δικ. Συλλόγου Φλώρινας