Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Δ.Σ. 08.05.2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

                Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                                                                            Λάρισα 05 Μαίου  2014

                                                         Αρίθμ. πρωτ. 239.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

       Καλείσθε να προσέλθετε στις 08 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

 Ενημέρωση -Ανακοινώσεις  Προέδρου.

1.    Πρόταση προς ΔΣΛ για οργάνωση Συνεδρίου Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου. Εισηγητής: Τρύφων Τσάτσαρος, Αντιπρόεδρος.

2.    Ανανέωση σύμβασης υποστήριξης συστημάτων μηχανοργάνωσης ΔΣΛ με ΡΑΜ ΕΠΕ. Εισηγητής: Αντώνης Γραβάνης, Γ.Γραμματέας.

3.    Ενημέρωση επι των οικονομικών του ΔΣΛ. Εισηγητής: Γιώργος Νασιακόπουλος, Ταμίας .

4.     Εφαρμογή χρονοχρέωσης –αμοιβής ανάλογης με το χρόνο απασχόλησης κατ’ άρθρο 59 Ν4194/2013. Εισηγήτρια: Δέσποινα Μίγα, Σύμβουλος.

 5.    Οργάνωση θερινής εκδρομής ΔΣΛ. Εισηγήτρια: Δέσποινα Μίγα. Σύμβουλος.

6.    Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας ΔΣΛ κατ’ άρθρο 96 Ν 4194 /2013. Εισηγήτρια: Φαίδρα Γκάγκα, Σύμβουλος.

7.    Σωματείο «ΥΠΕΡΒΑΣΗ». Εισηγητής: Αστέρης Λιάπης, Σύμβουλος.

 8.    Υπηρεσιακά Θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ