Σύγκληση Συντονιστικής Επιτροπής 29.04.2014

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς

Τους κ.κ. Προέδρους της Συντονιστικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 3 μ.μ., στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέματα:

  • Σχέδιο νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
  • Ιδιωτικό Συμφωνητικό ΙΚΑ με συνεργαζόμενους δικηγόρους
  • ΕΝ.Φ.Ι.Α. ( ν.4223/2014, άρθρο 2 παρ. 2 στ’ (σύνδικος πτώχευσης), και ν.4254/7.4.2014 παρ. Γ’ θέματα φορολογίας κεφαλαίου (τροποποίηση της παρ.5 του αρθ. 54Α του ν. 4174/2013) )
  • Κατάλογος Μελών Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου
  • Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Δικηγόρων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ