Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Δ.Σ. 03.04.2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Λάρισα 01 Απριλίου 2014

Αριθμ. πρωτ. 180

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείσθε να προσέλθετε στις 03 Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις Προέδρου.

2. Ορισμός ημέρας και ώρας έκτακτης συνεδρίασης Γ.Σ. με σκοπό την ενημέρωση των μελών του ΔΣΛ επί των θεμάτων του ΛΕΔΕ.

3. Συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους του Εφετείου Λάρισας.

4. Οργάνωση μόνιμης διαιτησίας στο ΔΣΛ κατά το άρθρο 131 Κ.Περί Δικηγόρων. Εισηγητής: Ι. Τσιάμπας, Αντιπ/δρος Β’.

5. Σχέδιο Νόμου του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Εισηγητές: Ν. Κολοκυθόπουλος, Β. Μπαμπουκλή, Χ. Μπραζιώτης, Σύμβουλοι.

6. Πρόταση αλλαγής του τρόπου εκδίκασης – συζήτησης υποθέσεων ειδικής διαδικασίας και εκουσίας δικαιοδοσίας στο Ειρηνοδικείο. Εισηγητής: Α. Λιάπης, Σύμβουλος.

7. Υπηρεσιακά Θέματα.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ