Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Δ.Σ. 16.03.2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Λάρισα 14 Mαρτίου 2014

 Αριθμ. πρωτ. 161

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ.κ. Συμβούλους που εξελέγησαν στις Αρχαιρεσίες της 23-02-2014

Καλείσθε να προσέλθετε στις 16 Μαρτίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 12 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, στο 2ο όροφο του Μεγάρου Δικηγόρων, προκειμένου ως Συμβούλιο να γίνει η προβλεπόμενη στο άρθρο 127 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) διαδικασία εκλογής Α’ και Β’ Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία.

Ακολούθως θα λάβει χώρα η πρώτη τακτική συνεδρίαση του νέου Δ.Σ με αντικείμενο προς συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ:

1. Ενημέρωση -Ανακοινώσεις Προέδρου.

2. Συγκρότηση επιτροπών.

3. Εξετάσεις Υποψηφίων Δικηγόρων Α’ εξετ. περιόδου 2014

4. Σχέδιο Νόμου του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

5. Υπηρεσιακά Θέματα.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ