Ενδιαφέρον διήμερο σεμινάριο ΔΣΛ με αντικείμενο τις διαπραγματεύσεις

Διήμερο σεμινάριο με θέμα :
ΕΠΙΔΕΞΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
για ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013, από 18.00 έως 21.00 &
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013, από 10.00 έως 15.00

Εισηγητής : Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου B. Commerce (A’ Class Honours in Marketing) B. Economics (A’ Class Honours in Applied Econ.) M.B.A. in Marketing (with distinction)

• Accredited Trainer of Adult Education
• Certified Negotiator
• Accredited Mediator
• Accredited Professional trainer of Mediation
• Εκπαιδευτής Διαπραγματεύσεων της Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών
• Εισηγητής στη Σχολή Εθνικής Άμυνας: ‘Διεθνείς Διαπραγματεύσεις’
• Εισηγητής Διαπραγματεύσεων στο πρόγραμμα CSAP του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
• Έχει εκπαιδεύσει στις διαπραγματεύσεις περισσότερους από 1000 δικηγόρους στην Ελλάδα και Κύπρο
Μέλος:
 Harvard Negotiation Team
 Expert Negotiation
 American Institute of mediation
 American Marketing Association
 Society of Sales Management
 Association of Consumer Research

– Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες δικηγόρους σχετικές βεβαιώσεις.
– Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ :

ΕΠΙΔΕΞΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ για ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

πιστοποιημένο σεμινάριο κατά ISO 9001:2008
• Το σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για Δικηγόρους
• Οι διαπραγματεύσεις είναι η πιο κρίσιμη δεξιότητα του δικηγόρου. Όλες οι δραστηριότητες του περιλαμβάνουν διαπραγματεύσεις
• Σήμερα, δεν παίρνεις αυτό που δικαιούσαι αλλά αυτό που διαπραγματεύεσαι
• Ο διαπραγματευτής δεν γεννιέται αλλά γίνεται

OΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΘΑ :
 Αναπτύξουν δεξιότητες και επικοινωνιακές τακτικές εξασφαλίζοντας στόχους και αποφεύγοντας λάθη και παγίδες.
 Θα διαπραγματεύονται αποτελεσματικά με συναδέλφους, εντολείς και την άλλη πλευρά
 Θα αποφεύγουν συνηθισμένα λάθη και παγίδες στις αμοιβές
 Θα έχουν ένα σαφές πλαίσιο επίλυσης διαφορών και αντιθέσεων
 Θα αναπτύξουν τακτικές και τεχνικές ώστε να παίρνουν το καλύτερο αποτέλεσμα μετατρέποντας τις διαφορές σε συμφέρουσες συμφωνίες
 Θα χρησιμοποιούν τη διαπραγματευτική μεθοδολογία ώστε να ξεπερνούν εμπόδια και να είναι αποτελεσματικοί ακόμα και όταν οι καταστάσεις δεν είναι όπως τις θέλουν.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ :
 Η έννοια, ο ορισμός, η διαδρομή και τα στοιχεία της Διαπαραγμάτευσης
 Η σπουδαιότητα της προετοιμασίας και οι παράγοντες της
 Οι φάσεις της διαπραγμάτευσης και ο « Σκληρός Πυρήνας » της
 Πως ορίζεται ο Στόχος,τα Όρια και οι Αρχικές θέσεις
 Το σημείο Αντίστασης, ο Κόκκινος Διακόπτης και το Αγκυροβόλι
 Οι πέντε (5) Στρατηγικές
 Τακτικές και Τακτικές
 Πως και πότε γίνεται το κλείσιμο

• Ο σχεδιασμός του σεμιναρίου περιλαμβάνει ασκήσεις και εκπαιδευτικό D.V.D
• Ένα σεμινάριο ρεαλιστικό, πρακτικό και εφαρμόσιμο για Δικηγόρους μακριά από Θεωρίες και απλές Πληροφορίες με άμεσα αποτελέσματα.