ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΑΔΠ ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΛΕΑΔ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΑΔΠ ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΛΕΑΔ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΗΝ ΝΑΞΟ ΣΤΙΣ 18 & 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013.

ΛΑΡΙΣΑ 16-7-2013

Σχετικά με το θέμα συζητήσεως : ΛΕΑΔ – ΛΕΔΕ αναγκαίοι φορείς αλληλεγγύης για τους Δικηγόρους .

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Θα θυμάστε όσοι είχατε παρευρεθεί στην ολομέλεια της Σύρου το Καλοκαίρι του 2011, ότι είχαμε για συζήτηση το περεμφερές θέμα με τίτλο ΄΄Λ.Ε.Α.Δ. και οι σχέσεις με Λ.Ε.Δ.Ε, προοπτική συνεργασίας’’

Στην τότε εισήγησή μου, όπως άλλωστε και οι άλλοι συνάδελφοι που παρενέβησαν, είχαμε εκφράσει τους φόβους μας και τους προβληματισμούς μας για την διαφαινόμενη από τότε και επερχόμενη μείωση των εσόδων των δικηγορικών συλλόγων, λόγω της γενικής μειώσεως του αριθμού των εκδιδομένων διπλοτύπων, από τα οποία οι δικηγορικοί Σύλλογοι παρακρατούν τα γνωστά ποσοστά, της μειώσεως των αγοραπωλησιών και γενικά λόγω της οικονομικής κρίσεως που είχε αρχίσει ήδη.

Από τότε μέχρι σήμερα τα μνημόνια που ακολούθησαν, και το ‘’τσουνάμι’’ των εισπρακτικών μέτρων, με τις εντολές της τρόικας και οι διάφοροι νόμοι που ψηφίστηκαν για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, δημιούργησαν αυτήν την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση στην χώρα μας και τις κοινωνίες της φτώχειας και της ανέχειας.

Ένεκα της κρίσεως και των νόμων που ψηφίστηκαν επλήγησαν φυσικά, σε μεγάλο βαθμό, και οι δικηγόροι, από κάθε πλευρά, λόγω της δραματικής μειώσεως των υποθέσεων όλων των κατηγοριών. Όταν ο πολίτης δεν έχει την δυνατότητα να επιβιώσει, ακόμη κι αν έχει υποθέσεις και δικαιώματα για δικαστική διεκδίκηση, τα αφήνει στην άκρη και είναι η τελευταία του φροντίδα. Ακολούθησε, με νόμο, η κατάργηση της υποχρεωτικής παραστάσεως στα συμβόλαια του δικηγόρου από την πλευρά του αγοραστή. Ακόμα ορίζεται ότι από 1-1-2014 η παράσταση δικηγόρου θα είναι προαιρετική και για την πλευρά του αγοραστή, ανεξάρτητα από το ύψος του συμβολαίου. Στους έμμισθους δικηγόρους προβλέπεται ότι η αμοιβή τους θα καθορίζεται μετά από ελεύθερη συμφωνία με τον εργοδότη-εντολέα. Ακόμη, στα συμβολαιογραφικά έγγραφα για τη σύσταση ΑΕ (ανωνύμων εταιρειών) και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, καταργείται η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου.

Σήμερα έχει διαλυθεί τελείως η κτηματαγορά, οι συνάψεις αγοραπωλησιών αποτελούν είδος εν ανεπάρκεια με συνέπεια να μηδενισθούν και οι διανεμητικοί λογαριασμοί των δικηγορικών συλλόγων που διένειμαν σε μας και από τους οποίους παρακρατούσαν και τα ποσά των εισφορών μας προς το ΛΕΔΕ και τα απέδιδαν σ αυτόν. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι συμβαίνει στους άλλους συλλόγους, το φαντάζομαι βέβαια. Ο δικηγορικός Σύλλογος Λαρίσης, ο 4ος σύλλογος πανελληνίως, μαζί με την Πάτρα και το Ηράκλειο, για τελευταία φορά φέτος τον Ιούνιο είχε να διανείμει σε κάθε δικηγόρο 220€ . Δεν λάβαμε όμως τίποτα , διότι τα παρακράτησε για την καταβολή της 1ης τετραμηνιαίας δόσεως στον ΛΕΔΕ. Σας πληροφορώ δε, ότι δεν έχει χρήματα για να καταβάλλει την 2η δόση στον ΛΕΔΕ ,την χρωστάει και για να την αποδώσει θα πρέπει να καλέσει όλους του δικηγόρους για να την λάβει παρ ενός εκάστου.

Ήδη αυτό το γεγονός, ότι θα κληθούν δηλαδή τα μέλη των συλλόγων να καταβάλλουν από την τσέπη τους την εισφορά προς τον ΛΕΔΕ, και αν συνεχιστεί αυτή δυσμενής οικονομική συγκυρία, να καταβάλλουν και στο μέλλον εξ ιδίων τις εισφορές προς τον ΛΕΔΕ, έχει προβληματίσει όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι αντιδρούν στην εξ ιδίων καταβολή, όχι γιατί δεν θέλουν να καταβάλλουν αλλά επειδή δεν μπορούν να καταβάλλουν, γιατί δεν έχουν.. Αλήθεια, τι να πρωτοπληρώσει ο νέος αλλά και ο παλιός δικηγόρος, ο οποίος κι αυτός χειμάζεται, κάθε χρόνο ; Τον φόρο εισοδήματος, τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία μας, τον φόρο επιτηδεύματος, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τον ΦΠΑ ; Σας ενημερώνω ότι στον δικηγορικό σύλλογο Λαρίσης, ο οποίος έχει εγγεγραμμένα 816 μέλη-δικηγόρους, δεν έχουν καταθέσει στον σύλλογο τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια, του Τ/Ν και του ΤΕΑΔ, 327 δικηγόροι, ήτοι ποσοστό 40%.

Ήδη, καθημερινά, πολλοί δικηγόροι προσέρχονται στα γραφεία του συλλόγου μας και εκφράζουν την επιθυμία τους να διαγραφούν από τον ΛΕΔΕ, ερωτώντας συγχρόνως και τις συνέπειες που θα έχει η διαγραφή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 3 του καταστατικού του ΛΕΔΕ, η υπαίτια καθυστέρηση 3 συνεχομένων τετραμηνιαίων δόσεων των τακτικών εισφορών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο απειλούνται πειθαρχικές ποινές, όπως επίπληξη, χρηματικό πρόστιμο από 100 χιλιάδες ευρώ έως και 1 εκατομμύριο ευρώ, η διακοπή των οικονομικών ενισχύσεων μέχρι 2 έτη, η προσωρινή αποβολή μέχρι 1 έτος και τέλος η οριστική αποβολή. Το θέμα είναι, πώς το δ.σ. του ΛΕΔΕ που θα συνέρχεται για να αποφασίζει για το πειθαρχικό παράπτωμα της μη καταβολής των τακτικών εισφορών, θα αναγράφει στην απόφαση του ότι η μη καταβολή είναι υπαίτια όταν όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει ανυπαίτια αδυναμία καταβολής λόγω οικονομικής ανέχειας. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί δικηγόροι επειδή δεν έχουν να πληρώσουν και πριν τους επιβληθούν οι προαναφερόμενες κυρώσεις , θα διαγραφούν με αίτησή τους από τον ΛΕΔΕ. Σε πολλούς δικηγορικούς συλλόγους οι νεοδιοριζόμενοι δικηγόροι δεν εγγράφονται καν στον ΛΕΔΕ. Πριν από μερικές ημέρες ορκίστηκαν στην Λάρισα 8 νέοι δικηγόροι. Κανένας απ αυτούς δεν ενεγράφη στον ΛΕΔΕ.

Θα φθάσουμε στο σημείο, αν υπάρξει μαζική αποχώρηση από τον ΛΕΔΕ, είτε ο ΛΕΔΕ να διαλυθεί, διότι δεν θα εισπράττει τακτικές εισφορές και δεν θα μπορεί να πληρώσει τις παροχές του προς τα μέλη του, είτε να καταστεί ο ΛΕΔΕ ένα ‘’ ευγενές ‘’ σωματείο των ολίγων ευρώστων οικονομικά δικηγόρων οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να καταβάλλουν τις εισφορές τους και να καρπώνονται τις παροχές του, εάν βέβαια μπορέσει να επιβιώσει με ένα μικρό αριθμό μελών, κυρίως παλιών δικηγόρων, χωρίς την μεγάλη μάζα των νέων δικηγόρων που είναι και η πλειοψηφία σήμερα σε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους. Για παράδειγμα, στον δικηγορικό σύλλογο Λαρίσης τα 545 μέλη από τα 816 είναι έως και 15 ετών δικηγόροι.

Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι η μεγάλη ‘’μπόρα’’ για τον ΛΕΔΕ έχει ήδη περάσει. Έφθασε στην κακή οικονομική κατάσταση, λόγω των λανθασμένων χειρισμών των διοικούντων αυτό μέχρι σήμερα, λόγω των μεγάλων παροχών ‘’εφ άπαξ’’ που έδωσε στους συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους, από την αρχή της λειτουργίας του και μέχρι πρότινος. Σε συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους οι οποίοι κατά τον χρόνο της αποχωρήσεώς των είχαν δώσει ελάχιστα στον ΛΕΔΕ και εισέπραξαν αντιθέτως μεγάλα ποσά σε εφ άπαξ και συντάξεις που δεν εδικαιούντο. Αλήθεια πού ακούστηκε ένα νέα σχετικά σωματείο να δίδει εξ αρχής 26.000 ευρώ εφ άπαξ σε συνταξιοδοτηθέντες δικηγόρους οι οποίοι ήταν μέλη του μόνον 1 ,2 και 3 χρόνια , είχαν εισφέρει 1500 ευρώ και έλαβαν 26.000 ευρώ και σύνταξη μαζί, και υπάρχουν σήμερα δικηγόροι που είναι μέλη από το 1992 έχουν καταβάλλει τουλάχιστον 12.000 ευρώ και κινδυνεύουν αν βρεθούν έξω από τον ΛΕΔΕ, λόγω αδυναμίας καταβολής των εισφορών, να τα χάσουν όλα. Όταν το ΛΕΑΔ Λαρίσης, με 50 χρόνια λειτουργίας έδιδε ‘’εφ άπαξ’’ μέχρι πριν 5 χρόνια 15.000 ευρώ και σήμερα δίδει 21.700 ευρώ. Υπήρξε πιστεύω κακοδιαχείριση λανθασμένες αναλογιστικές μελέτες, και υπερβολικές παροχές πέρα από κάθε λογική. Παρόλο που φαινόταν ότι ο ΛΕΔΕ αιμορραγούσε οικονομικά,πριν 2 χρόνια στην ολομέλεια της Σύρου ο κ.Λιόσης μας παρουσιάζε μια ρόδινη κατάσταση του ΛΕΔΕ. Αλήθεια δεν ήξερε τι του γινόταν ή μας έλεγε ψέματα ;

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΕΔΕ

Όπως προανέφερα, η μεγάλη μπόρα για τον ΛΕΔΕ πέρασε. Και πέρασε διότι ή μεγάλη μάζα των δικηγόρων που ήταν να εξέλθει, συνταξιοδοτούμενη, συνταξιοδοτήθηκε τα τελευταία 3 χρόνια και έλαβε τις παροχές του. Από εδώ και στο εξής θα υπάρχει μικρή σχετικά σε ρυθμό και αριθμό συνταξιοδότηση και αποχώρηση συναδέλφων. Τα αποθεματικά κεφάλαια του ΛΕΔΕ ανέρχονται σε 18 με 20 εκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει πάση θυσία να διατηρηθεί ο ΛΕΔΕ διότι προσφέρει σημαντική ωφέλεια και παροχές στους δικηγόρους και είναι μεγάλος φορέας αλληλεγγύης για μας. Πρέπει όμως να συγκρατήσουμε τα μέλη μας από μια πιθανή οικειοθελή αποχώρηση ή από την αναγκαστική διαγραφή τους, διότι αδυνατούν, πρόσκαιρα, θέλω να πιστεύω, να καταβάλλουν τα ποσά των 600 ευρώ ετησίως λόγω οικονομικής ανέχειας και διότι θεωρούν πολύ πιθανόν, κυρίως οι νέοι δικηγόροι, με όλες τις φήμες που υπάρχουν, ότι τα ποσά των εισφορών τους δεν θα τους ανταποδοθούν στο μακρινό μέλος και ότι ματαίως θα τα καταβάλλουν.

Για αυτό θα πρέπει :

1) Να μειωθεί το ποσόν που καταβάλλουν τα μέλη του ΛΕΔΕ,ως τακτικές εισφορές, έστω πρόσκαιρα, στο ποσόν των 120 ευρώ ετησίως. Έτσι, και όλοι οι νεοδιοριζόμενοι δικηγόροι θα εγγράφονται και τα μέλη μας θα συγκρατήσουμε και δεν θα αποχωρήσουν. Όταν σε πολλά ΛΕΑΔ , όπως και στο δικό μας της Λαρίσης, η ετήσια τακτική εισφορά είναι 50 ευρώ ή 100 ευρώ, δεν μπορεί στο ΛΕΔΕ να είναι 600 και 700 ευρώ.

2) Να μειωθεί περαιτέρω, πρόσκαιρα, μέχρι πλήρους βελτιώσεως των οικονομικών του ΛΕΔΕ, το χορηγούμενο εφ άπαξ στο ποσόν των 12.000 ευρώ. Κι αυτό διότι, οι συνταξιοδοτούμενοι συνάδελφοι λαμβάνουν αρκετά μεγάλο ποσό ως ‘’εφ άπαξ’’ από τα ΛΕΑΔ στα οποία ανήκουν.

3) Να αυξηθεί όμως το ποσόν της ημερησίας αποζημιώσεως λόγω απωλείας εισοδήματος, στο ποσόν των 80 ευρώ ημερησίως. Αυτός άλλωστε ήταν και ο αρχικός και βασικός σκοπός ιδρύσεως του ΛΕΔΕ ήταν η δυνατότητα να καλύπτει μόνον την απώλεια εισοδήματος των δικηγόρων με ημερήσια αποζημίωση.

4) Να μειωθούν ή να καταργηθούν από τον ΛΕΔΕ , όσες παροχές καλύπτονται από τα ΛΕΑΔ, όπως το ‘’εφ άπαξ’’ και το επίδομα τοκετού. Βέβαια όσα μέλη ανήκουν σε συλλόγους που δεν έχουν ΛΕΑΔ θα εξακολουθούν να λαμβάνουν τις παροχές του ΛΕΔΕ.

5) Ορθολογιστική, επιμελημένη και νοικοκυρεμένη διαχείριση των οικονομικών του ΛΕΔΕ από δω και πέρα και επικερδή τοποθέτηση των αποθεματικών του κεφαλαίων.

6) Σύνταξη μιας νέας αναλογιστικής μελέτης.

Κύριες και κύριοι σύνεδροι μέσα σ αυτά τα πλαίσια και με πρωταρχικό γνώμονα την παροχή βοήθειας στους συναδέλφους, με αλληλοκατανόηση και συνεννόηση μεταξύ των διοικήσεων τους, θα ευοδοθεί η συνεργασία των ΛΕΑΔ με τον ΛΕΔΕ, με σκοπό την συνύπαρξη των δυο αυτών φορέων και την προσφορά τους στους δικηγόρους.

Ο Πρόεδρος του ΛΕΑΔΠΛαρίσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ