Πρόσκληση ενδιαφέροντος ΛΕΑΔΠΛ για σύναψη ομαδικής ασφάλισης υγείας

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 29 Μαρτίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
( Προς όλα τα μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. – Δ.Σ.Λ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ένωση των Λ.Ε.Α.Δ συνήψε με την ασφαλιστική εταιρεία ‘’GENERALI Α.Α.Ε ’’, νέα σύμβαση για την προσεχή τριετία, με σκοπό την νοσοκομειακή κάλυψη-περίθαλψη των μελών των συμβεβλημένων μελών εκάστου ΛΕΑΔ σε περίπτωση ασθενείας των.

Επειδή ο Λ.Ε.Α.Δ.Π.ΛΑΡΙΣΗΣ, προτίθεται να προσχωρήσει κι αυτός στην ομαδική σύμβαση ασφαλίσεως των μελών του, καθόσον αφ ενός μεν οι όροι συμμετοχής στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι συμφέροντες από οικονομικής απόψεως, αφ ετέρου δε, σας παρέχεται η δυνατότητα, σε όλες τις περιπτώσεις που χρειάζεστε νοσοκομειακή περίθαλψη, να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες κορυφαίων ιατρών στα καλύτερα νοσοκομεία, που διαθέτουν τα πιο εξειδικευμένα και υπερσύγχρονα μέσα. χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση.

Γι αυτό το λόγο, όσοι ενδιαφέρεσθε να συμμετάσχετε στην ασφάλιση, να δηλώσετε την επιθυμία σας εντός 15 ημερών στον διευθυντή του συλλόγου, από τον οποίον μπορείτε να λάβετε και σχετικό έντυπο για τις καλυπτόμενες υπηρεσίες υγείας και τα συμβεβλημένα ιδιωτικά θεραπευτήρια.

Τα ασφάλιστρα που θα καταβάλλετε ετησίως, είναι, 208 ευρώ για κάθε ασφαλιζόμενο δικηγόρο και 246 ευρώ μαζί με την σύζυγο και παιδιά έως 26 ετών που σπουδάζουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Νοσοκομεία Αθηνών
ATHENS EYE ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
ΒΛΕΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ EUROMEDICA – ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α’
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.» (DOCTOR’S HOSPITAL)
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤYΝΑΝ
ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α.Ε. (ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ)
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ «ATHENS VISION»
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ EYE DAY CLINIC
ΥΓΕΙΑ Α.Ε. – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης

• ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ήδη συμβεβλημένο)

• EUROMEDICA – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• EUROMEDICA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• EUROMEDICA – ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νοσοκομεία Κρήτης

• IASIS ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.

• ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Νοσοκομεία Υπόλοιπης Ελλάδας

• ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ

• EUROMEDICA – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

• ΕΛΕΥΘΩ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ Α.Ε.

• ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

• ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ