Ανακοίνωση ΛΕΑΔΠΛ 09.04.2013 (έκτακτο βοήθημα)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. συναισθανόμενο τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν επαγγελματικά τα μέλη του, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσεως που έχει ως αποτέλεσμα την δραματική συρρίκνωση των εργασιών, συνεδρίασε σήμερα 9 Απριλίου 2013 και απεφάσισε ομόφωνα την διανομή στα μέλη του, τα οποία ακούν ενεργή δικηγορία και δεν ευρίσκονται σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος και γενικά με τις προϋποθέσεις που χορηγείται το μέρισμα συμβολαίων, του ποσού των 550€ ως έκτακτο χρηματικό βοήθημα-δωρεά, προβλεπόμενη από το άρθρο 13 του καταστατικού του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.

Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται στα γραφεία του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. από 24 Απριλίου 2013 έως 24 Μαϊου 2013. Η λήψη του ως άνω ποσού είναι προαιρετική.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ