Σημαντική απόφαση ΔΣΛ για αντιμετώπιση φαινομένου αποφυγής έκδοσης γραμματίων προείσπραξης (διπλοτύπων)

Η κατωτέρω εισήγηση εγκρίθηκε ομόφωνα και κατέστη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ. κατά τη συνεδρίαση της 28.02.2013:
«ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗ
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 371/19.07.2011 έγγραφο του ΔΣΛ ζητήθηκε από τις γραμματείες των δικαστηρίων της Λάρισας να αποστέλλουν μηνιαίες καταστάσεις στις οποίες να περιέχονται τα ονόματα των δικηγόρων και των εντολέων τους που παραστάθηκαν ενώπιον δικαστικών αρχών δίχως να προσκομίσουν απόδειξη προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής από τον ΔΣΛ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 96 του ΝΔ 3026/1954 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 8 του Ν3919/2011. Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη ύπαρξης αντίστοιχων περιπτώσεων σε κάποια γραμματεία, τούτη οφείλει να αποστέλλει «μηδενική» βεβαίωση.
Κατόπιν πρόσφατου ελέγχου στα  αποστελλόμενα στοιχεία διαπιστώθηκε ότι απουσιάζουν στοιχεία από τις εξής γραμματείες:
1. Πολιτικού Εφετείου
2. Διοικητικού Εφετείου
3. Διοικητικού Πρωτοδικείου
4. Όλων των ποινικών τμημάτων του Εφετείου
5. Ανακριτών Α’ Β’ και Γ’ (Πρωτοδικείου)
6. Ειρηνοδικείου (τακτική – εκουσία – ειδική – ασφαλιστικά)
Από την αξιολόγηση των αποστελλομένων στοιχείων, έστω και λειψών, προκύπτει ότι υφίσταται σοβαρό ζήτημα αποφυγής καταβολής των προεισπραττομένων δικηγορικών αμοιβών από σημαντικό αριθμό συναδέλφων, με συγκεκριμένους να ενεργούν κατ’ επανάληψη και ενδεχομένως συστηματικά. Όπως γίνεται αντιληπτό, το εν λόγω φαινόμενο είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι παρατηρείται και στα δικαστήρια, οι γραμματείες των οποίων δεν αποστέλλουν τα στοιχεία όπως οφείλουν.
Συνέπεια του θλιβερού αυτού φαινομένου είναι η διαφυγή σημαντικότατων εσόδων από τον ΔΣΛ τη στιγμή μάλιστα που τα έσοδα αυτού παρουσιάζουν δραματική κάμψη λόγω της γενικότερης μείωσης παραστάσεων σε παραστάσεις, συμβόλαια και απαλλοτριώσεις. Πέραν της οικονομικής πλευράς του ζητήματος προκύπτει ένα σαφέστατο ζήτημα επαγγελματικής και συναδελφικής ηθικής και ακόμη αθέμιτου ανταγωνισμού, δεδομένου ότι από την εν λόγω απαράδεκτη πρακτική ευθέως πλήττεται η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μελών του ΔΣΛ που με συνέπεια καταβάλλουν τα αναλογούντα ποσά αιμοδοτώντας τον Σύλλογο, αλλά φυσικά δεν μπορούν να ανταγωνιστούν σε επίπεδο χαμηλών αμοιβών συναδέλφους που αποφεύγουν συστηματικά τη σημαντική αυτή δαπάνη.
Είναι προφανές ότι το ζήτημα που ανακύπτει είναι σοβαρότατο και πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί από τον Σύλλογό μας με μια σειρά άμεσων μέτρων που αφενός θα οδηγήσουν στην αποκάλυψη όλων των περιπτώσεων αποφυγής έκδοσης διπλοτύπου σε ένα εύλογο βάθος χρόνου και αφετέρου θα παγιώσει μέσω της περιφρούρησης και του συνεχούς ελέγχου την συνείδηση καθενός για εφεξής τήρηση της αυτονόητης υποχρέωσης κάθε συναδέλφου για έκδοση διπλοτύπου όπου αυτό απαιτείται.
Κατόπιν των ανωτέρω, Εισηγούμαι:
1. Την παρέμβαση του ΔΣΛ με παραστάσεις και έγγραφα προς τους διευθύνοντες των δικαστηρίων της πόλης για την επιβολή τήρησης αποστολής των προβλεπομένων καταστάσεων από όλες τις γραμματείες όπως αυτές υποχρεούνται. Επιπλέον να ζητηθεί-επιβληθεί η αποστολή αναδρομικά των καταστάσεων από τον Ιούλιο του 2011.
2. Τη συγκρότηση ομάδας εργασίας αποτελούμενης από 3-4 δικηγόρους κάτω της δεκαετίας η οποίοι έναντι αμοιβής (προτείνεται αμοιβή 500 ευρώ μηνιαίως) θα αναλάβουν την διεκπεραίωση και επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης για αναδρομική αποστολή καταστάσεων από τις δικαστικές γραμματείες την ανάληψη του έργου του ελέγχου των δικογραφιών των περασμένων δύο (2) ετών.  Η ανωτέρω δαπάνη θα αποτελέσει μικρό κλάσμα των εσόδων που αναμένεται να προκύψουν για τον Σύλλογό μας.
3. Την εντατική επικοινωνιακή κάλυψη της δραστηριοποίησης του ΔΣΛ σε αυτό το επίπεδο μέσω ανακοινώσεων, εκδηλώσεων και παρεμβάσεων, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι και να εμπεδωθεί η συνείδηση της συνέπειας σε όλους.
4. Την άμεση όχληση όλων των συναδέλφων που παρουσιάζουν εκκρεμότητες για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους και κατόπιν την επείγουσα ενεργοποίηση πειθαρχικής διαδικασίας, αν χρειαστεί ακόμη και μαζικά.
Λάρισα, 28.02.2013
Ο Εισηγητής
Αντώνιος Γραβάνης»