Συλλυπητήριο ψήφισμα Δ.Σ. Δ.Σ.Λ. για αποβιώσασα συνάδελφο Κυριακή Νικηφορίδου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο   6.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, συνήλθε σήμερα 12 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 3 μ.μ. μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο της Δικηγόρου

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Διακεκριμένης συναδέλφου   και     Ψ  Η  Φ  Ι  Ζ  Ε  Ι

1.      Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του Σώματος στην οικογένειά της.

2.      Να παραστούν στην κηδεία ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ.

3.      Να διατεθεί στην μνήμη της χρηματικό ποσό σε ιδρύματα της πόλης.

4.      Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ                   ΤΡΥΦΩΝ  ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ