Επιστημονική ημερίδα ΔΣΛ για την ποινικοποίηση των φορολογικών διαφορών (14.12.2012)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα
“Η ποινικοποίηση των φορολογικών εν γένει διαφορών, οι φορολογικές κυρώσεις και η δικαστική προστασία των πολιτών»

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 19.00
Αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• Χαιρετισμός του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας Δημητρίου Κατσαρού.
• Εισήγηση με θέμα : «Η ποινική φύση των φορολογικών διοικητικών κυρώσεων και η δικαστική προστασία του φορολογούμενου στη διοικητική δίκη, υπό το φως του Συντάγματος, του Ενωσιακού και του Διεθνούς δικαίου». Εισηγητής : Κωνσταντίνος Παππάς, Εφέτης Δ.Δ.
• Εισήγηση με θέμα : «Η ποινικοποίηση των φορολογικών εν γένει διαφορών και η δικαστική προστασία των δικαιωμάτων του κατηγορούμενου στην ποινική δίκη, υπό το φως του Συντάγματος, του Ενωσιακού και του Διεθνούς δικαίου». Εισηγητής : Σωτήριος Αθανασίου, Δικηγόρος, υπεύθυνος νομοθετικής και νομολογιακής ενημέρωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων.
• Εισήγηση με θέμα : «Ζητήματα συνταγματικότητας από τους πρόσφατους νομοθετικούς περιορισμούς στην πρόσβαση του φορολογούμενου σε δικαστική προστασία (προσωρινή, κύρια, ένδικα μέσα)». Εισηγητής : Χρήστος Δετσαρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Αναπλ. Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
• Παρεμβάσεις – Ερωτήσεις- Συζήτηση.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κ. Ιωάννης Καλαμάρας, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. και Διευθύνων το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας