Νέο ωράριο ελεγκτή ιατρού ΕΤΑΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ελεγκτής Ιατρός του Ε.Τ.Α.Α. κ. ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ θα βρίσκεται στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας για τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας
ΤΡΙΤΗ  και  ΠΕΜΠΤΗ
από 8.30πμ έως 11:00πμ