Ημερίδα για την Διαμεσολάβηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο και πρακτική
Εναρκτήρια Ημερίδα
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2012
Με την συμβολή
του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει έναν κύκλο εκδηλώσεων για τη διαμεσολάβηση στην Ελλάδα την περίοδο 2012-13, την διαμόρφωση και πρακτική οργάνωση του οποίου έχει αναλάβει η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA). Ο στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για το θεσμό όπως ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η παρουσίαση του πρόσφατου νομικού πλαισίου στην Ελλάδα.
Το πρόγραμμα καλύπτει τις εξής δραστηριότητες οι οποίες απευθύνονται τόσο στο ευρύτερο κοινό όσο και στους Έλληνες νομικούς:
• Ηλεκτρονική και ενημερωτική εκστρατεία, στο πλαίσιο της οποίας θα δοθεί συνέντευξη τύπου στις 28 Ιουνίου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση για τη διαμεσολάβηση ως εργαλείο και την ενημέρωση για τον κύκλο εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν.
• Εναρκτήρια Ημερίδα στις 30 Ιουνίου 2012 στην Αθήνα, με εθνικούς και διεθνείς εμπειρογνώμονες που θα συζητήσουν για τη διαμεσολάβηση και την εναλλακτική επίλυση διαφορών και θα ανταλλάξουν εμπειρίες.
• Τρία περιφερειακά διαδραστικά εργαστήρια από το Νοέμβριο του 2012 έως το Μάρτιο του 2013 με στόχο την πρακτική κατάρτιση δικαστών, δικηγόρων και συμβολαιογράφων στη διαμεσολάβηση.
Εναρκτήριο μήνυμα – Χαιρετισμοί
Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Παρασκευή Μίχου, Διευθύντρια, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες
Εισηγητές και Προεδρεύοντες
Ιωάννα Αναστασοπούλου, Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕλλΚΔΔ),
δικηγόρος και διαμεσολαβήτρια, Αθήνα
Απόστολος Άνθιμος, Δικηγόρος, επιστημονικός συνεργάτης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος,
Θεσσαλονίκη
Σταύρος Βαρδαλάς, Νομικός Σύμβουλος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
Αριστοτέλης Γαβριλιάδης, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες
Marcel Cremer, Δικηγόρος και διαμεσολαβητής, Αθήνα
Κέλλυ Ευαγγέλου, Δικηγόρος, εκπρόσωπος ΔΣΑ, τακτικό μέλος της Επιτροπής Διαπίστευσης
Διαμεσολαβητών, Αθήνα
Ευάγγελος Ζερβέας, Συνήγορος του Καταναλωτή, Αθήνα
Ana Maria Gonçalves, Διαμεσολαβήτρια, Convirgente Lisboa, Λισαβώνα
Bojana Jovin Hrastnik, Νομικός σύμβουλος του κράτους, πρώην πρωτοδίκης, Λιουμπλιάνα
Ηλίας Κανελλόπουλος, Πρωτοδίκης, Αθήνα
Ομ. Καθ. Νικόλαος Κλαμαρής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Αθήνα
Σοφία Μουρατίδου, Συμβολαιογράφος, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβολαιογραφικού Ινστιτούτου
(I.R.E.N.E.), Θεσσαλονίκη
Manon Schonewille, Διαμεσολαβήτρια σε εμπορικές υποθέσεις, ACB Foundation, Άμστερνταμ
Γεώργιος Σεργίδης, Πρόεδρος του Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας – Κερύνειας, Συνεργάτης
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δικηγόρος και διαμεσολαβήτρια, τακτικό μέλος της Επιτροπής Διαπίστευσης
Διαμεσολαβητών, Θεσσαλονίκη
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης, Αθήνα
Καθ. Βασίλης Χριστιανός, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής του Κέντρου
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ)
Diana Wallis, πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Markus Zalewski, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες
I.
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012
09:30 Άφιξη και εγγραφή συνέδρων
10:30 Μήνυμα από την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη
Viviane Reding (βιντεοσκοπημένο μήνυμα)
Χαιρετισμοί
• Εκπρόσωπος Υπουργείου Δικαιοσύνης
• Παρασκευή Μίχου, Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Προεδρία: Ιωάννης Χαμηλοθώρης
11:00 Εισαγωγική παρουσίαση: Eναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών και ο ρόλος της
διαμεσολάβησης
Diana Wallis
11:30 Η διαμεσολάβηση στο πλαίσιο της Ελληνικής Πολιτικής Δικονομίας
Νικόλαος Κλαμαρής
12:00 Το παρόν νομοθετικό πλαίσιο
Δήμητρα Τριανταφύλλου
12:10 Συζήτηση
12:30 Διάλειμμα
Προεδρία: Γεώργιος Σεργίδης
13:00 Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαμεσολάβηση
Αριστοτέλης Γαβριλιάδης
13:30 Ποιός μπορεί να γίνει διαμεσολαβητής; Η διαπίστευση των διαμεσολαβητών και Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας
Manon Schonewille
13:50 Συζήτηση
14:20 Γεύμα
II. H ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Προεδρία: Βασίλης Χριστιανός
15:30 Είδη διαμεσολάβησης: Δικαστική, ενταγμένη στο δικαστήριο και εξωδικαστική διαμεσολάβηση
Bojana Jovin Hrastnik
15:50 Διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα του θεσμού: O ρόλος του διαμεσολαβητή, του δικαστή, των δικηγόρων
Ιωάννα Αναστασοπούλου
16:10 Οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας διαμεσολαβητής
Ana Maria Gonçalves
16:30 Παράδειγμα από την πράξη: Φιλικός διακανονισμός καταναλωτικών διαφορών
Ευάγγελος Ζερβέας
16:50 Συζήτηση
17:10 Διάλειμμα
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
17:45 Διαμεσολάβηση αντί αντιδικίας;
Εισαγωγή και προεδρία: Απόστολος Άνθιμος
Μέλη του πάνελ:
Σταύρος Βαρδαλάς
Marcel Cremer
Κέλλυ Ευαγγέλου
Ηλίας Κανελλόπουλος
Σοφία Μουρατίδου
19:00 Συζήτηση
19:30 Συμπεράσματα ημερίδας και λήξη εργασιών
Markus Zalewski
III. Ενημερωτική εκστρατεία και δημοσιογραφική εκδήλωση στην Αθήνα
Ο κύκλος εκδηλώσεων θα ξεκινήσει με μια ενημερωτική εκστρατεία μεγάλης κλίμακας με στόχο την προβολή της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης διαφορών καθώς και την ανακοίνωση των εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν. Η εκστρατεία περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικού ιστότοπου και συνέντευξη τύπου στην Αθήνα για τα ΜΜΕ και τον εξειδικευμένο νομικό τύπο από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Εναρκτήρια Ημερίδα
Η εναρκτήρια ημερίδα θα αναδείξει τη σημασία της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, βέλτιστες πρακτικές από κράτη μέλη της ΕΕ και θα παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες που προσφέρει η διαμεσολάβηση. Περιλαμβάνει κυρίως παρουσιάσεις, μία συζήτηση σε πάνελ και χρόνο για συζήτηση με το ακροατήριο. Η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους από την Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη, θα εξασφαλίσει την ανταλλαγή εμπειριών και την πληρέστερη κατανόηση του θεσμού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία και στις δύο γλώσσες.
Η εναρκτήρια ημερίδα με τίτλο «Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο και πρακτική», θα λάβει χώρα στις 30 Ιουνίου 2012 στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Απευθύνεται σε νομικούς, επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, εκπροσώπους επαγγελματικών συλλόγων, δημοσιογράφους, και λοιπούς ενδιαφερόμενους και δίκτυα από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Διαδραστικά εργαστήρια
Θα πραγματοποιηθούν τρία εργαστήρια που απευθύνονται σε δικηγόρους, δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους και συμβολαιογράφους και τα οποία θα παρέχουν πρακτική κατάρτιση στη διαμεσολάβηση. Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Ηράκλειο για να δοθεί η ευκαιρία σε ενδιαφερόμενους από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας να συμμετέχουν στην κατάρτιση χωρίς να πρέπει να μετακινηθούν ή να διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Το πρώτο εργαστήριο θα λάβει χώρα το Νοέμβριο του 2012 στη Θεσσαλονίκη και τα δύο επόμενα τον Ιανουάριο και το Μάρτιο του 2013 αντίστοιχα. Και τα τρία εργαστήρια ακολουθούν την ίδια δομή: βασική ενημέρωση για το ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο και, στη συνέχεια, κατάρτιση στις πρακτικές πτυχές της διαμεσολάβησης με ασκήσεις που θα εξοικειώσουν τους συμμετέχοντες με τις σχετικές διαδικασίες. Ο συνδυασμός Ελλήνων και διεθνών εμπειρογνωμόνων προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση: οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους, μαθαίνοντας για τις πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλα κράτη μέλη, διατηρώντας παράλληλα την επαφή με το εθνικό νομικό πλαίσιο. Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν στα ελληνικά, με διερμηνεία στις συνεδρίες όπου συμμετέχουν διεθνείς εμπειρογνώμονες.
Οι ομάδες των συμμετεχόντων θα αποτελούνται από 30-40 δικηγόρους, δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους και συμβολαιογράφους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επαφή και η αλληλεπίδραση μεταξύ νομικών από διαφορετικούς κλάδους και να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος ενσωμάτωσης της διαμεσολάβησης στην τρέχουσα δικαστική πρακτική.
Περισσότερες πληροφορίες για τις επιμέρους εκδηλώσεις
Κασσιανή Χριστοδούλου
Course Director Private Law
Τηλ: +49 (0)651 937 37 110
E-mail: kchristodoulou@era.int
Αναστασία Πάττα
Project Lawyer Private Law
Τηλ: +49 (0)651 937 37 130
E-mail: apatta@era.int
Χώρος διεξαγωγής
Αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας»
Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών
Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη
11521 Αθήνα
www.maicc.gr
Γλώσσες
Ελληνικά και Αγγλικά
(με ταυτόχρονη διερμηνεία)
Δηλώσεις συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση
συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:
www.diamesolavisi.net
Επικοινωνία
Θα μας βρείτε επίσης σε Facebook και Twitter:
www.facebook.com/pages/Diamesolavisi/422883374418600
https://twitter.com/#!/ERATrier

diamesolavisi.net