Επαναληπτική Γ.Σ. ΛΕΑΔΠΛ 01.06.2012

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 25 Μαϊου 2012 Αριθμ.πρωτ. 33 .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας της 24 Mαϊου 2012 ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.


Προσκαλούνται τα μέλη του Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό, την 1η Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 1 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ για να συζητήσει και να λάβει απόφαση στο θέμα «Τρόποι διασφάλισης των αποθεματικών του Σωματείου του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. »

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ