Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΛΕΑΔΠΛ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 18 Μαΐου 2012
Αριθμ. πρωτ. 30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.

Προσκαλούνται τα Μέλη του Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας να προσέλθουν στις 24 ΜΑΪΟΥ 2012 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 1 μ.μ. στην αίθουσα διαλέξεων του 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα :    «Τρόποι διασφάλισης των αποθεματικών του Σωματείου του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ