Επαναληπτική Γ.Σ. ΛΕΑΔΠΛ 02.05.2012

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 27 Απριλίου 2012 Αριθμ.πρωτ. 27Α .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας της 26 Απριλίου 2012 ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Προσκαλούνται τα μέλη του Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό, στις 2 Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου ορόφου ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1. Ενημέρωση για το θέμα που προέκυψε για το αποθεματικό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος από το Σωματείο μας.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξασφάλιση των αποθεματικών του Σωματείου μας, που είναι κατατεθειμένα στις ιδιωτικές τράπεζες.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ