Τακτική Γενική Συνέλευση ΛΕΑΔΠΛ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 3 Φεβρουαρίου 2012
Αριθμ. πρωτ. 8.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα Μέλη του Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας να προσέλθουν στις 9 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 1 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας σε τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1. Εορταστική εκδήλωση για το έτος 2012 (κοπή βασιλόπιτας).

2. Ανακοινώσεις Προέδρου Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. σχετικές με θέματα του Σωματείου.

3. Οικονομικός Απολογισμός 2011 – Ισολογισμός 31.12.2011 και Προϋπολογισμός έτους 2012.

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν θα έχει την προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση την επόμενη Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2011 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ