Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΛΕΑΔΠΛ – 26.04.2012

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 20 Απριλίου 2012
Αριθμ. πρωτ. 27.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα Μέλη του Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας να προσέλθουν στις 26 Απριλίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 1 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέματα :

1) Ενημέρωση για το θέμα που προέκυψε για το αποθεματικό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος από το Σωματείο μας.

2) Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξασφάλιση των αποθεματικών του Σωματείου μας, που είναι κατατεθειμένα στις ιδιωτικές τράπεζες.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ