Ψήφισμα Διοικ. Συμβούλιο Δ.Σ.Λ. για Χρήστο Φίκα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο   70.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, συνήλθε σήμερα 6 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ. μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του Δικηγόρου

ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Διακεκριμένου συναδέλφου
και     Ψ  Η  Φ  Ι  Ζ  Ε  Ι

1.                  Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του Σώματος στην οικογένειά του.

2.                  Να παραστούν στην κηδεία ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ.

3.                  Να διατεθεί στην μνήμη του χρηματικό ποσό σε ιδρύματα της πόλης.

4.                  Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ     ΤΡΥΦΩΝ  ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ