Η Ολομέλεια προωθεί στο ΕΤΑΑ τη σχετική γνωμοδότηση του Δ.Σ.Λ.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα 01.12.2011
Αριθ. Πρωτ. 22

Προς
τον Πρόεδρο ΕΤΑΑ
κ. Αργύριο Ζαφειρόπουλο

Σας αποστέλλουμε γνωμοδότηση των συναδέλφων –μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας κ.κ. Βασιλείου Δημηνίκου, Μιχαήλ Παπαγεωργίου, η οποία αντιμετωπίζει τα ζητήματα, παραγραφής, ορισμένου αγωγής και ενεργητικής νομιμοποίησης κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας για δικαστική διεκδίκηση των οφειλομένων ποσών από το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει του άρθρου 35 του Ν 2084/1992. Όπως προκύπτει από την απάντηση της γνωμοδότησης επι του ερωτήματος για την ενεργητική νομιμοποίηση, «….το ΕΤΑΑ είναι ο μόνος φορέας που νομιμοποιείται ενεργητικά να ασκήσει οποιαδήποτε αξίωση του ΤΥΔΕ που εντάχθηκε σ’ αυτό, έναντι οποιουδήποτε τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου».
Με την επισήμανση ότι έπρεπε να είχατε προβεί ηδη στις δέουσες ενέργειες για την προστασία της περιουσίας και των ασφαλισμένων του ΤΥΔΕ, σας καλούμε να το πράξετε ΑΜΕΣΑ ενόψει και του ζητήματος της παραγραφής το οποίο αναδεικνύει εμπεριστατωμένα η παραπάνω γνωμοδότηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Το κείμενο της ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΔΩ