Όχληση Δ.Σ.Λ. προς την ηγεσία της Δικαιοσύνης επί αναφορών του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                               Λάρισα 01 Δεκ.2011
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                Αριθμ. πρωτ.  595.
(Ν.Π.Δ.Δ.)
Ταχ. Δ/νση : Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας
Τ.Θ. 1004 –   41 000 Λάρισα
Πληροφορίες: Αντώνιος Δέλκος
Τηλέφωνο: 2410532037
FAX: 2410532042
E-mail: dslar@dslar.gr

Προς :
-Υπουργό Δικαιοσύνης – Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Μιλτιάδη Παπαιωάννου,

-Πρόεδρο Αρείου Πάγου
κ. Ρένα Ασημακοπούλου,

-Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
κ. Ιωάννη Τέντε,

-Προϊστάμενο Επιθεώρησης Αρείου Πάγου
κ. Δημήτριο Πατηνίδη.

Κατά του πρώην Προϊσταμένου του Εφετείου Λάρισας κ. ………., απευθύναμε ενώπιόν σας την με αριθμό 527/02-12-2008  αναφορά μας.

Επίσης κατά της κ. …………, δικαστικής υπαλλήλου (γραμματέως) του Εφετείου Λάρισας, σας απευθύναμε την με αριθμό 530/2-12-2010 αναφορά μας και από το Υπουργείο μας εστάλη το με αρίθμ. πρωτ.126711/23-12-2010 έγγραφο, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η διαβίβαση της αναφοράς προς τον αρμόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης δικαστικό λειτουργό του Εφετείου Λάρισας.

Τέλος με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 206/15-04-2011 έγγραφό μας, σας απευθύναμε την αναφορά μας κατά της Δικαστικού Λειτουργού –Πρωτοδίκη κ. ……………………., ενώ από το Υπουργείο μας γνωστοποιήθηκε με το υπ’ αρίθμ. 40077/27-04-2011 έγγραφο η διαβίβαση αυτής στον κ. Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης των Δικαστηρίων.

Έκτοτε και παρά την πάροδο του προαναφερομένου χρονικού διαστήματος, ουδέποτε λάβαμε γνώση του αποτελέσματος των άνω αναφορών μας.

Κατόπιν τούτου, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να στηλιτεύσουμε το αρνητικό φαινόμενο της καθυστέρησης της ενημέρωσής μας, γεγονός που αναδεικνύει και μια άκρως επικίνδυνη για τα δικαιώματα των πολιτών νοοτροπία, που παραπέμπει σε κοινωνίες όπου δεν λειτουργούν οι αρχές του Κράτους Δικαίου. Επιπλέον, είναι προφανές ότι  η νοοτροπία και συμπεριφορά αυτή εκθέτει την Δικαιοσύνη στον κίνδυνο της συκοφαντίας και της συγκάλυψης, ενώ περαιτέρω την απαξιώνει πλήρως στα μάτια των πολιτών, οι οποίοι αδυνατούν να κατανοήσουν νομικές κατασκευές συντεχνιακής λογικής  που περιορίζουν το δικαίωμα στη γνώση επί των αναφορών και οι οποίες σε κάθε περίπτωση προσκρούουν και στο Σύνταγμα και σε διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος.

Μετά ταύτα ζητούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για την τύχη των ανωτέρω αναφορών μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Με τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΤΣΑΡΟΣ         ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ