Ενημέρωση για μέρισμα β’ εξαμήνου 2011

EΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η εκταμίευση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μελών του Δ.Σ.Λ. του μερίσματος β’ εξαμήνου 2011 από τον διανεμητικό λογαριασμό.