Δήλωση Προέδρου Δ.Σ.Λ. για ζητήματα Δικαστικού Μεγάρου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Λάρισα, 19 Δεκεμβρίου 2011

ΔΗΛΩΣΗ

Είναι ορθή η απόφαση που έλαβε η Επιτροπή Διοίκησης του Δικαστικού Μεγάρου να τεθεί πλέον σε λειτουργία η είσοδος από την πλευρά της κεντρικής πλατείας της πόλης. Σε συνδυασμό με τις εργασίες χρωματισμών που αρχίζουν  στις εξωτερικές πλευρές θα διευκολύνει την πρόσβαση των εισερχομένων αλλά και θα αναδείξει από αισθητικής πλευράς την όψη της πλευράς αυτής. Με τον αστερίσκο που εμείς βάλαμε κατά τη συζήτηση στη σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής Διοίκησης του Μεγάρου, ότι θα πρέπει να δοθούν στη χρήση και οι άλλες δυο είσοδοι δηλ. από την πλευρά της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου και Μ.Αντύπα. Πέραν της προφάνειας μιας τέτοιας εκδοχής, κατά την δική μας θέση ο επικαλούμενος λόγος ασφάλειας ο οποίος συνηγορεί υπέρ της μιας εισόδου στο Μέγαρο, ακυρώνεται αφενός μεν από την μέχρι τώρα τουλάχιστον εμπειρία να μην υπάρχει κατά κανόνα αστυνομική φρουρά στη λειτουργούσα είσοδο, πλήν περιπτώσεων εξαιρετικών δικών, αφετέρου δε αυτή καθεαυτή η προπεριγραφόμενη κατάσταση,  εγκυμονεί τον εξίσου σοβαρό κίνδυνο  του συνωστισμού, σε κάθε έκτακτη περίπτωση, που θα διαταχθεί η υποχρεωτική και ταχεία εκκένωση του Μεγάρου.

Είναι γεγονός ότι η κατάσταση με τα γνωστά τηλεφωνήματα (φάρσες) έχει καταστεί το υπ’ αρίθμ. ένα πρόβλημα που επιδρά αρνητικά στη λειτουργία των ακροατηρίων και των λοιπών υπηρεσιών των Δικαστηρίων. Η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται έχει αποδιοργανώσει τους ρυθμούς απονομής δικαιοσύνης και προκαλεί έναν πρωτοφανή εκνευρισμό στους εργαζομένους στο χώρο της αλλά και στους διαδίκους, μάρτυρες και άλλους ενδιαφερόμενους πολίτες. Η λύση για την εξάλειψη αυτού του αρνητικού φαινομένου που λαμβάνει χαρακτηριστικά μονιμότητας, είναι αυτή που δόθηκε στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης πρόσφατα με την εγκατάσταση  ανιχνευτικών μηχανημάτων. Στη Λάρισα λειτουργεί το τέταρτο Εφετείο της χώρας, οι ανάγκες του οποίου θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα και τούτο χάριν της εύρυθμης απονομής του κοινωνικού αγαθού της Δικαιοσύνης. Από την πλευρά μας και ενόψει του ότι η κατάσταση έφθασε στο «μη περαιτέρω» χωρίς ουδείς αρμόδιος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να συγκινείται, αποφασίσαμε στη πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αναδείξουμε με κάθε τρόπο το πρόβλημα και να ζητήσουμε την επίλυσή του στη παραπάνω κατεύθυνση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ