Αιτήσεις ακύρωσης του Δ.Σ.Λ. κατά τέλους επιτηδεύματος και κατά ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στην προαναγγελθείσα δικαστική προσφυγή κατά των αντισυνταγματικών εκτάκτων τελών και εισφορών που επιβλήθηκαν πρόσφατα προέβη ο Δ.Σ.Λ. Συγκεκριμένα, δύο αιτήσεις ακύρωσης, μία κατά του επιβληθέντος τέλους επιτηδεύματος και μία κατά του ειδικού τέλους ακινήτωνπου επιβαρύνει τους λογαριασμούς Δ.Ε.Η. (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας αριθμοί πράξης κατάθεσης 7674/07.11.2011 και 7675/07.11.2011 αντίστοιχα.

Τα εν λόγω δικόγραφα μπορείτε να μεταφορτώσετε πιέζοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο:

Αίτηση ακύρωσης ΔΣΛ κατά τέλους επιτηδεύματος

Αίτηση ακύρωσης ΔΣΛ κατά ΕΕΤΗΔΕ