Επικοινωνία συνηγόρων και εισαγγελέα υπηρεσίας τα Σαββατοκύριακα & αργίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Λάρισα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ. 1357
Ταχ. Δ/νση: Δικ. Μέγαρο Πληροφορίες: κ.Παπαδοπούλου

Αριθμ. Τηλεφ: 2410530362 fαχ: 2410253684

ΠΡΟΣ: Τον κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας
ΚΟΙΝ. κ. Διευθύνοντα
την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας

ΘΕΜΑ: Εισαγγελέας Υπηρεσίας (Ποινικής Δίωξης) Σαββάτου-Κυριακής.

ΣΧΕΤ: Υπ’αριθμ. 5/19-8-2011 Εγκύκλιος Παραγγελία μας.

Ύστερα από σχετικό αίτημα σας, σας γνωστοποιούμε ότι, αναφορικά με το «^ωράριο» του Εισαγγελέα Υπηρεσίας (Ποινικής Δίωξης) του Σαββάτου και της Κυριακής και τη δυνατότητα των δικηγόρων να απευθύνονται προς αυτόν όταν υπερασπίζονται συλληφθέντες κατά την «αστυνομική προανάκριση» εντολείς τους, έχομε διατυπώσει την υπ’αριθμ. 5/19-8-2011 Εγκύκλιο Παραγγελία μας προς όλους τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας μας. Σας διαβιβάζουμε το σχετικό απόσπασμα (§§ 4,5) για ενημέρωση σας (λόγω του ότι κατά το μείζον μέρος η παραγγελία αφορά σε άλλα, εσωτερικά, θέματα άσκησης των εισαγγελικών καθηκόντων).
Ο διευθύνων την Εισαγγελεία Εφετών Λάρισας
Δημήτριος Παπαγεωργίου
Εισαγγελέας Εφετών

«4. Η εκτέλεση των καθηκόντων του Εισαγγελέα Υπηρεσίας–Ποινικής Δίωξης για τις δύο μεγαλύτερες Εισαγγελίες (Λάρισας-Βόλου) πρέπει να γίνεται με την παρουσία του Εισαγγελικού Λειτουργού στο Εισαγγελικό Γραφείο κατά τις ώρες 10.00–13.00 του Σαββάτου ώστε να δέχεται τις «συνοδείες» και να ετοιμάζει την εισαγωγή των υποθέσεων που εκείνος θα κρίνει ότι πρέπει να παραπεμφθούν στο Αυτόφωρο Ποινικό Δικαστήριο ως προς τις δύο άλλες Εισαγγελίες (Τρικάλων-Καρδίτσας), η πρόβλεψη συγκεκριμένου ωραρίου για το Σάββατο ανάγεται στην αξιολόγηση των αναγκών από τους Διευθύνοντες Εισαγγελείς (για την Κυριακή, όταν πρόκειται να γίνει προσαγωγή συλληφθέντος, ο Εισαγγελέας Υπηρεσίας θα ορίζει την ώρα αυτής).
5. Ομοίως, ο Εισαγγελέας Υπηρεσίας-Ποινικής Δίωξης του Σαββατοκύριακου και των αργιών πρέπει να ακούει και να εξετάζει τα αιτήματα που υποβάλλουν οι δικηγόροι συλληφθέντων κατά την «αστυνομική προανάκριση» προσώπων, στο πλαίσιο του ρόλου τους ως συνηγόρων υπεράσπισης τούτο, βεβαίως» μπορεί να γίνεται στο Εισαγγελικό Γραφείο κατά την προσαγωγή ή κατά τις ώρες παρουσίας του Εισαγγελικού Λειτουργού σ’αυτό (δηλαδή το Σάββατο 10.00-13-00, για Λάρισα και Βόλο), σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις (λ.χ. ύπαρξη σοβαρών λόγων υγείας, που διά του συνηγόρου πρέπει να τεθούν υπόψη του Εισαγγελέα, άλλο σοβαρό θέμα που θέλει ο συλληφθείς να «εμπιστευθεί στον Εισαγγελέα κάτι» από την προσαγωγή του, σχετιζόμενο με την υπόθεση ή με συγκατηγορούμενό του κλπ) πρέπει να διευκολύνεται ο συνήγορος στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εισαγγελέα Υπηρεσίας από το γραφείο του αρμόδιου αστυνομικού ανακριτικού υπαλλήλου.»