Δελτίο τύπου Συντονιστικής: Αναβολή λήψης αποφάσεων

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 04.11.2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κρισιμότητα των περιστάσεων – τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό-δημοσιονομικό επίπεδο – είναι πλέον, κατά γενική ομολογία, αδιαμφισβήτητη και ουδείς δύναται να την παραγνωρίζει, αλλά αντίθετα οφείλει να διαμορφώνει τη δράση και τις ενέργειές του προς όφελος του εθνικού συμφέροντος και της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό η Δικηγορική κοινότητα της χώρας, τα μέλη της οποίας έχουν διαγράψει διαχρονικά ως σύνολο μία αξιοσημείωτη πορεία και ιστορία αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη και την προάσπιση των θεμελιωδών ελευθεριών και των δημοκρατικών θεσμών, δεν μπορεί να παραμένει απαθής έναντι της ιστορικότητας της δυσμενούς συγκυρίας που βιώνει η χώρα. Αντίθετα, οφείλει να δράσει προς όφελος της ολότητας, δεδομένου ότι τα αιτήματά της στοχεύουν στη συνολική αναμόρφωση της Δικαιοσύνης ως θεσμού και στην αποδοτικότερη λειτουργία της.

Με το σκεπτικό αυτό η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή της στην Αθήνα την 4.11.2011, αποφάσισε την αναβολή της λήψης απόφασης για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων σχετικά με τις θέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα ζητήματα της επιτάχυνσης των δικών, το αργότερο μέχρι την 14η/11/2011, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση.

Παράλληλα, με βάση τις προτάσεις που κατέθεσε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στη συνεδρίασή της την 31.10.2011, ζητεί άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να συνεχισθεί ο διάλογος. Ακολούθως και από το αποτέλεσμα του διαλόγου θα εξαρτηθεί η περαιτέρω στάση του κλάδου, την οποία θα καθορίσει η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ