Πρόσκληση στην Ολομέλεια της 08.10.2011

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 4.10.2011
Προς
τους κ.κ. Προέδρους
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος  στις 8 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 11 π.μ., στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέματα:

1)    Μεταφορά δικαστηριακής ύλης

2)    Σχόλια Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου / Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με το ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ